LIFE-reWINE - stiklo butelių pakartotinis panaudojimas Pietų Europos vyno sektoriuje

LIFE15 ENV/ES/000437

Nors pakuočių atliekų perdirbimas Europos Sąjungoje pastaraisiais metais išaugo, tačiau išryškėjo, kad šalys narės elgiasi nevienodai. Kai kurios šalys, tokios kaip Ispanija, vis dar perdirba mažiau nei trečdalį savo pakuočių atliekų. Taigi didžioji dalis šio atliekų srauto vis dar yra šalinama sąvartynuose ir atliekų deginimo įrenginiuose, taip padidindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir toksinių dujų išmetimus. Katalonijoje susidaro ypač daug stiklinių gėrimų atliekų. Regione per metus gaminama 180 milijonų vyno butelių. Tačiau tik 57 proc. šių butelių yra perdirbami, o likę - apie 63,3 mln. butelių per metus keliauja į sąvartynus.

Pagrindinis LIFE-reWINE projekto tikslas yra sukurti ir įgyvendinti Katalonijos bandomąją sistemą, kuri leistų vyno butelius panaudoti pakartotinai. Projekto tikslas yra įrodyti, kad pakartotinis naudojimas yra ne tik ekologiškas, bet ir ekonomiškai naudingas.

Sukurta projekto LIFE-reWINE sistema tiesiogiai prisidės prie ES teisės aktų įgyvendinimo ir atliekų politikos, ypač prie vieno iš perdirbimo Pagrindų direktyvos dėl atliekų (angl. Waste Framework Directive) tikslų - iki 2020 m. pakartotinai panaudoti 50 proc. buitinių stiklo atliekų.

Projekto aprašas