LIFE REWATCH - Naujoviškos vandens perdirbimo naftos pramonėje schemos demonstravimas

LIFE15 ENV/ES/000480

Vandens išteklių apsauga yra vienas iš pagrindinių Europos aplinkos apsaugos uždavinių. Norint užtikrinti, kad švarus vanduo būtų pasiekiamas visiems, reikia kruopštaus ekosistemų, visuomenės ir pramonės valdymo. Vandens trūkumą junta bent 11% Europos gyventojų, gyvenantys 17% Europos Sąjungos teritorijos. Prasta arba netinkama gėrimui vandens kokybė sumažina jo prieinamumą, riboja galimybes jį naudoti ir didina tiekimo išlaidas. Pramonės sektorius yra antras pagal dydį vandens vartotojas po žemės ūkio, o naftos pramonė yra pagrindinis vandens vartotojas (vėsinimas ir perdirbimas). Europoje naftos pramonė generuoja 1 750 MT nuotekų per metus. Būtina efektyviai jas perdirbti ir šį vandenį panaudoti pakartotinai. Vandens pagrindų direktyvoje (angl. Water Framework Directive) vandens pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir vandenį tausojančių technologijų skatinimas yra svarbi ES veiksmų vandens politikos srityje priemonė. Europos inovacijų partnerystė vandens srityje (angl. European Innovation Partnership on Water) taip pat nurodo, kad vandens perdirbimas yra didžiausias prioritetas. Be to, Europos Sąjungos vandens išteklių apsaugos plane (angl. EU’s Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources) maksimalus vandens pakartotinis naudojimas ir perdirbimas - vieni iš pagrindinių numatytų veiksmų.

Pagrindinis „LIFE REWATCH“ tikslas - sumažinti naftos pramonės poveikį aplinkai, demonstruojant novatorišką vandens perdirbimo sistemą, pagrįstą esamų biologinių ir atskyrimo procesų deriniu. Siekiant šio tikslo, projekte bus analizuojamos skirtingų Europos naftos gamyklų nuotekos. Tada bus suprojekta ir pastatyta prototipinė gamykla Tarragonos (Ispanija) naftos gamyklos teritorijoje. Svarbiausia, kad šis prototipas bus universalus, nes galės apdoroti skirtingos kokybės nuotekas. Projektas įvertins naudą aplinkai ir ekonominį technologijų įgyvendinamumą, remiantis jo veikimu bandomojoje gamykloje, analizuojant gyvavimo ciklą (LCA) ir gyvavimo ciklo sąnaudas (LCC). Galiausiai, įgyvendinant projektą bus sukurta sprendimų priėmimo priemonė, leidžianti padidinti technologijų perkeliamumą, o tai leis kitoms naftos pramonės įmonėms pritaikyti šias vandens valymo procedūras, pagrįstas jų pačių nuotekų kompozicijomis ir vandens kokybe, reikalinga vietiniam pakartotiniam naudojimui. Šis projektas bus svarbus žingsnis Europos naftos pramonės tvarumo link.

Laukiamas rezultatas - sukurta vandens perdirbimo sistema naftos gamyklų nuotekų srautams apdoroti (ne mažiau kaip 65 % vandens bus perdirbama). Tikimasi, kad iš 20000 m3 apdorotų nuotekų bus išgaunama 12600 m3 regeneruoto vandens, kuris bus pakartotinai naudojamas skirtingose ​​naftos pramonės vietose. Sukūrus sprendimų priėmimo priemonę, skirtą numatyti naujojo proceso rezultatus ir skatinti kitas naftos chemijos pramonės įmones įgyvendinti naują vandens perdirbimo schemą. Energijos suvartojimą tikimasi sumažinti 15 proc., CO2 emisiją - 10 proc.

Projekto aprašas