LIFE-F4F (Food for Feed): iš restoranų atliekų – maistas gyvūnams

LIFE15 ENV/GR/000257

Europos Sąjungos maisto ir gėrimų pramonė yra atsakinga už 17% visų bendrai susidarančių šiltnamio dujų ir 90 mln. tonų maisto atliekų kiekvienais metais. Kai kuriose šalyse, ypatingai pietuose, didžioji dauguma šių atliekų būna išmetama sąvartynuose. Pavyzdžiui, Graikijoje, vien 2013 m. daugiau nei 95% maisto atliekų buvo pašalinta sąvartynuose. Pagal Europos Sąjungos atliekų sąvartynų direktyvą, užsibrėžta iki 2020 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų organinių atliekų kiekį 35%, lyginant su 1995 m. kiekiu. Ypatingai didelis dėmesys skiriamas maisto atliekoms.

2016-2020 m. projektas Graikijos LIFE projektas LIFE-F4F (Food for Feed) atkreipė dėmesį į maisto atliekų problemą. Projektu siekiama išbandyti inovatyvią, paprastą, mažai energijos reikalaujančią ir mažai emisijų išskiriančią technologiją, kuri leistų maisto atliekas (daugiausiai iš viešbučių ir restoranų) paversti maisto produktu gyvūnams. Tokiu būdu bus pritaikytas žiedinės ekonomikos modelis, kuriuo maisto atliekos bus perdirbamos ir panaudojamos kaip žaliava - maistas gyvūnams.

Proceso metu maisto atliekos bus rūšiuojamos, smulkinamos, džiovinamos ir pasterizuojamos naudojant saulės energiją, kas dar nebuvo išbandyta nei Europoje, nei pasaulyje. Šiame procese ne tik tiesiogiai ir netiesiogiai panaudojama saulės energija, bet taip pat, tai – mažai energijos reikalaujantis ir mažai emisijų išskiriantis procesas. Tikimasi, kad iš 2,5 – 3 tonų surinkto maisto atliekų gali būti gaunama 1 tona, skirta gyvūnų ėdalo naudojimui, kuri bus sumaišoma su kitu pašaru gyvūnams.

Projektu taip pat siekiama paveikti Europos Sąjungos atliekų teisinį reglamentavimą, leisiantį atliekas lengviau panaudoti tokiems tikslams. 

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau