LIFE ECLAT - Naujas žiedinės ekonomikos modelis pramonėje

LIFE15 ENV/IT/000369

Kieti darbo stalviršiai ir plytelės virtuvėms bei vonios kambariams gaminamos iš keraminių,  polimerinių arba kompozitinių medžiagų, tačiau šių medžiagų atliekos yra netinkamos perdirbimui. Apdirbant keramiką susidaro dideli atliekų kiekiai, o dirbiniai, pagaminti iš kompozicinių medžiagų, t.y. susmulkinto akmens, susieti sintetiniais klijais (pavyzdžiui, epoksidinėmis ir poliesterinėmis dervomis), yra vos perdirbami, nes jų pagrindiniai komponentai negali būti atskirti. Be to, gamybos procesui reikia daug natūralaus akmens (marmuro ir kvarco) išteklių. Per 2 metus bendras Europos Sąjungoje sunaudojamų akmenų kiekis išaugo daugiau nei 18 % lyginant 2005 m. ir 2007 m. (2007 m. sudarė apie 1,1 mlrd. m2). Apskaičiuota, kad iš vieno kvadratinio metro kompozicinių medžiagų stalviršių gamyboje susidaro 1,3 kg dervomis užterštų atliekų, 3 l apdailos medžiagų ir 4 kg atraižų. 

Pagrindinis projekto „ECLAT“ tikslas yra apjungti keraminių stalviršių ir plytelių gamybą į uždarą ciklą pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą (angl. Circular Economy Action Plan) ir efektyvaus išteklių naudojimo Europos planą (angl. Roadmap to a Resource Efficient Europe) pradedant nuo mechaninių ir terminių procesų bei užbaigiant - eksploatuoti netinkamų produktų perdirbimu. Projekte bus įdiegtas novatoriškas formavimo procesas, siekiant kad visos apdorojimo metu susidariusios atliekos galėtų būti pakartotinai panaudotos tame pačiame gamybos procese. Taip pat bus patobulintos gaminių pakuotės, jas gaminant vietoje reikiamo keramikos gaminio dydžio. Tokiu būdu reikalingas kartono kiekis bus sumažintas 60-70 %.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau