LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

LIFE15 ENV/IT/000396

Dirvožemio užteršimas pavojingomis medžiagomis yra viena iš pagrindinių dirvožemio degradacijos ir sausumos ekosistemų funkcijų praradimo priežasčių. Europos Sąjungoje 10 000 gyventojų tenka 42 potencialiai užterštos teritorijos ir 5,7 užterštos teritorijos, t. y. maždaug 340 000 teritorijų reikalaujančių išvalymo. Iki šiol tik 15 % žinomų užterštų vietų buvo atkurtos.

Europoje dažniausi dirvožemio teršalai yra sunkieji metalai, mineralinės alyvos, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) bei benzeno, tolueno, etilbenzeno ir ksileno mišiniai (BTEX). Mineralinės alyvos, PAH ir BTEX sudaro 45 % Europoje esančių teršalų. Šiais teršalais užterštų teritorijų yra daug visose ES šalyse, ypač Belgijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Nyderlanduose, taip pat ne ES šalyse, Juodkalnijoje. Daugiausiai užterštų vietų yra buvusiose degalinių ir naftos pramonės teritorijose. Užterštų dirvožemių kasimas ir šalinimas sąvartynuose šiuo metu yra labiausiai paplitęs valymo būdas.

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas. Projektas taip pat įvertins atstatymo metodo efektyvumą ir parodys, kaip įmanoma padidinti bioremediacijai naudojamų mikroorganizmų gamybą iki pramoninio lygio. Projekto metu apie užterštų vietų mikrobiologinį atstatymą bus parengtos bioremediacijos gairės, leidžiančios perkelti metodą į kitas vietas.

Projektas „LIFE-BIOREST“ atitinka ES dirvožemio teminę strategiją (angl.  EU Soil Thematic Strategy), kuri ragina atlikti dirvožemio apsaugos ir atkūrimo procedūras bei technologijų tyrimus ir dirvožemių atkūrimą. Projektas taip pat prisidės prie ES 2020 m. Biologinės įvairovės strategijos (angl. EU Biodiversity Strategy), kurioje numatytas tikslas - atkurti degraduojančias ekosistemas. Be to, jis prisidės prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo, naudojant žemės ūkio atliekas ir biodujų gamybos šalutinius produktus, taip paskatinant mikrobų poveikį užterštose vietose.

Projekto aprašas