LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

LIFE15 ENV/IT/000396

Dirvožemio užteršimas pavojingomis medžiagomis yra viena iš pagrindinių dirvožemio degradacijos ir sausumos ekosistemų funkcijų praradimo priežasčių. Europos Sąjungoje 10 000 gyventojų tenka 42 potencialiai užterštos teritorijos ir 5,7 užterštos teritorijos, t. y. maždaug 340 000 teritorijų reikalaujančių išvalymo. Iki šiol tik 15 % žinomų užterštų vietų buvo atkurtos.

Europoje dažniausi dirvožemio teršalai yra sunkieji metalai, mineralinės alyvos, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) bei benzeno, tolueno, etilbenzeno ir ksileno mišiniai (BTEX). Mineralinės alyvos, PAH ir BTEX sudaro 45 % Europoje esančių teršalų. Šiais teršalais užterštų teritorijų yra daug visose ES šalyse, ypač Belgijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Nyderlanduose, taip pat ne ES šalyse, Juodkalnijoje. Daugiausiai užterštų vietų yra buvusiose degalinių ir naftos pramonės teritorijose. Užterštų dirvožemių kasimas ir šalinimas sąvartynuose šiuo metu yra labiausiai paplitęs valymo būdas.

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas. Projektas taip pat įvertins atstatymo metodo efektyvumą ir parodys, kaip įmanoma padidinti bioremediacijai naudojamų mikroorganizmų gamybą iki pramoninio lygio. Projekto metu apie užterštų vietų mikrobiologinį atstatymą bus parengtos bioremediacijos gairės, leidžiančios perkelti metodą į kitas vietas.

Projektas „LIFE-BIOREST“ atitinka ES dirvožemio teminę strategiją (angl.  EU Soil Thematic Strategy), kuri ragina atlikti dirvožemio apsaugos ir atkūrimo procedūras bei technologijų tyrimus ir dirvožemių atkūrimą. Projektas taip pat prisidės prie ES 2020 m. Biologinės įvairovės strategijos (angl. EU Biodiversity Strategy), kurioje numatytas tikslas - atkurti degraduojančias ekosistemas. Be to, jis prisidės prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo, naudojant žemės ūkio atliekas ir biodujų gamybos šalutinius produktus, taip paskatinant mikrobų poveikį užterštose vietose.

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000369
LIFE ECLAT - Naujas žiedinės ekonomikos modelis pramonėje

Pagrindinis projekto „ECLAT“ tikslas yra apjungti keraminių stalviršių ir plytelių gamybą į uždarą ciklą pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir efektyvaus išteklių naudojimo Europos planą pradedant nuo mechaninių ir terminių procesų bei užbaigiant - eksploatuoti netinkamų produktų perdirbimu.

Plačiau