LIFE SURE – jūros nuosėdų atkūrimas

LIFE15 ENV/SE/000279

Baltijos jūra yra didelis baseinas, kurio vanduo nepasikeičia apie 30 metų. Šalia Baltijos jūros gyvena apie 90 milijonų žmonių, kurie jį teršia. Pasyviai užaugusiose įlankose kaupiasi negyvos biotos, kurių dalelės prisideda prie nuosėdų. Šį procesą skatina klimato kaita ir žmogaus veikla, pvz., upių tiesinimas, paliekant dirvožemį laukuose, o tai padidina dalelių nutekėjimą į seklius vandens telkinius ir prisideda prie tolesnio nuosėdų kaupimosi. Dėl žmonių veiklos šiose nuosėdose gali būti pavojingų medžiagų ir didelis maistinių medžiagų kiekis, o tai lemia eutrofikaciją. Pavojingų medžiagų pašalinimas yra prioritetinė Baltijos jūros strategijos sritis. Užterštų nuosėdų, tiek fizinių (pvz., gilinimo), tiek biofizinių (pvz., organizmų bioturbacija - nuosėdų skilimas, veikiant gyvuosius organizmus) judinimas gali sukelti pavojingų medžiagų plitimą ir tai gali sąlygoti cheminius ir biologinius procesus. Siekiant užkirsti kelią nuosėdų dumblo vandenyje augimui, dažnai reikia gilinimo. Tačiau tradicinis gilinimo darbas labai sutrikdo vandens aplinką. Tvarūs gilinimo metodai yra prieinami, tačiau yra per brangūs, kad būtų galima naudoti didelėje teritorijoje. Kaip ir daugelyje Baltijos jūros pakrantės sričių, šis reiškinys būdingas ir Kalmaro pakrantėms.

„LIFE SURE“ projektas pademonstruos ekonomiškai efektyvų ir ekologiškai tvarų nuosėdų surinkimo ir perdirbimo procesą sekliuose eutrofiniuose vandenyse. Bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, nuosėdas su pavojingomis medžiagomis paverčiant ištekliais, o ne atliekomis. Projektas parodys naujovišką, ekonomišką, aplinką tausojantį ir paprastą naudoti gilinimo metodą. Visų pirma naujojoje gilinimo sistemoje naudojamas nepilotuojamas, visiškai automatizuotas įrenginys. Jį sudaro paviršinis plaustas, traukiantis povandeninį bloką, kuriame yra 18 specialiai suprojektuotų purkštukų, kurie siurbia nuosėdas iš jūros dugno. Sistema juda lėtai (1 cm/s), todėl nesukelia nuosėdų. Sistema gali būti nuolat valdoma ir prižiūrima vietoje arba nuotoliniu būdu naudojant įmontuotus jutiklius.

Be to, sistema yra lengvai pritaikoma ir kitur: ją gali tvarkyti neprofesionalai ir ji gali būti naudojama bet kur, kur yra nuosėdų. Surinktos nuosėdos patenka į apdorojimo ir vandens šalinimo sistemą, kuri dekantavimo (nuosėdų išskyrimas iš skysčio) ir centrifugavimo būdu pašalina vandenį ir teršalus. Nuosėdos skirstomos į tris frakcijas: vandenį, organines nuosėdas ir mineralines nuosėdas. Projekto metu bus sukurti ir išbandyti metodai metalų ir fosforo regeneravimui iš nuosėdų. Šie metodai ateityje galės būti taikomi didesniu masteliu. Galimi metodai, kuriuos planuoja taikyti Linnaeus universitetas metalų regeneravimui, yra: fizikiniai ir cheminiai metodai (elektriniai procesai), biologiškai tarpininkaujantys ekstragavimo metodai (pvz., Bioleaching) ir hibridinės technologijos (elektrocheminė imitacija kartu su bioleaching, hidrometalurgija). Kiekvienas metodas turės privalumų ir trūkumų, todėl labai svarbu išbandyti dviejų ar daugiau technologijų (hibridinių technologijų) derinį, kad būtų kompensuotos kiekvienai technologijai būdingos kliūtys ir maksimaliai padidintas efektyvumas bei išvalymo lygis.

Projekto metu bus perdirbamos giliavandenės medžiagos, kurias bus galima naudoti statyboje ar žemės ūkyje. Bus pasiūlytas sprendimas, kaip didinti gilinamųjų nuosėdų perdirbimo lygį ES, kuris Eurostato duomenimis 2012 m. buvo tik 12 % ir padėjo išsaugoti fizines ir chemines jūrų ekosistemų savybes. Toks žingsnis prisidės prie Vandens pagrindų ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvų, kuriomis siekiama užtikrinti gerą visų Europos pakrančių vandenų būklę, įgyvendinimo. Numatomi rezultatai: bus perdirbta daugiau nei 70 % gilinimo metu surinktų nuosėdų; vandens išvalymo ir valymo proceso sąnaudos bus sumažintos 50 % lyginant su esamais metodais; bus pašalinta maždaug 6 tonos fosforo kartu su 400 kg švino ir 10 kg kadmio; siekiant užtikrinti, kad nebūtų neigiamo poveikio aplinkai, bus atliekamas nuolatinis vandens ir vietos ekosistemų mėginių ėmimas.

Projekto aprašas