LIFE Laser Fence – ar pesticidus greitai pakeisime lazeriais?

LIFE15 ENV/UK/000386

Pasaulyje augant maisto ir energijos poreikiui, efektyvi ir ilgalaikė gyvūnų kontrolė žemės ūkyje tapo itin svarbi. Deja, plačiai naudojami pesticidai gali kelti pavojų ne vien gyvūnams, prieš kuriuos jie naudojami. Tyrimai Europoje rodo, kad rodenticidai – antikoaguliantai prisideda prie įvairių žinduolių ir paukščių žūties ir kaupiasi mitybos grandinėje. Be to, ūkininkai patiria didelius finansinius nuostolius derliaus produkcijoje.  

Jungtinės Karalystės 2016-2019 m. LIFE projektas „LIFE Laser Fence“ siekia ištirti, ar inovatyvi lazerinė technologija, vadinama Agrilaser gali sulaikyti žemės ūkio kenkėjus. Lazerinė tvoros sistema yra nešiojamas įtaisas, kuris spinduliuoja šviesius lazerio spindulius nustatytu taku. Ji gali būti nustatyta skirtingais aukščiais, priklausomai nuo rūšies, kuriai „tvora statoma“, ir gali padengti skirtingą paviršiaus plotą. Naktį  įtaisas veikia silpnesniu rėžimu. Tam, kad būtų ištirta šių gyvūnų reakcija į lazerio poveikį, LIFE Laser Fence projekto komanda leidžia lazerio spindulius arba iš ranka laikomo prietaiso, arba automatiškai iš pastatyto bokštelio. Ši lazerinė tvora būtų puiki alternatyva naudojamoms cheminėms medžiagoms ir pavojingiems barjerams. Be to, ji padėtų išvengti gyvūnų žūčių dėl nusinuodijimo ir prisidėtų prie gyvūnų gerovės gerinimo. 

„LIFE Laser Fence“ projekto grupė jau pabaigė pirmą prototipo, kuris išskiria lazerinius spindulius, bandymą. Šiuo metu vyksta bandymai siekiant išsiaiškinti, kaip efektyviai ši lazerinė tvora padėtų sulaikyti kiškius ir kitus žinduolius nuo patekimo į  laukus ir sodus. Ši „lazerinė tvora“ yra paremta technologija, kuri buvo išvystyta siekiant sulaikyti paukščius nuo tokių vietų kaip oro uostai ir maisto perdirbimo gamyklos, tačiau ji nebuvo bandyta sulaikyti gyvūnus palei žemę. Projekto metu itin didelis dėmesys bus skiriamas atbaidyti graužikus. Ši technologija galėtų padėti sumažinti rodenticidų naudojimą ir žalą pasėliams. Tyrimai taip pat vykdomi didelį dėmesį skiriant kiškiams, šernams (aktualu Vokietijoje), barsukams (aktuali problema Jungtinėje Karalystėje). 

Projektu tikimasi išvystyti ir įrodyti šios technologijos efektyvumą, dėl kurios sumažėtų aplinkos tarša pesticidais, o ūkininkai taip pat sutaupytų lėšų pesticidus pakeisdami šia lazerine technologija.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau