Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

LIFE15 GIE/PL/000959

Medžiai yra svarbi ekologinės infrastruktūros miesto ir kaimo vietovėse dalis. Jie padeda išlaikyti gyvenimo kokybę, išsaugo biologinę įvairovę ir yra svarbus prisitaikymo prie klimato kaitos veiksnys. Tačiau daugelyje Europos šalių medžiai prižiūrimi netinkamai: ypač pavieniai medžiai ir medžių alėjos miestuose ir kaimuose, medžiai išilgai vandens takų. Norint tai pakeisti būtina sukurti tinkamus medžių priežiūros standartus bei įtikinti atsakingas už ekologiškos infrastruktūros valdymą institucijas juos priimti.

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams. Tai pagerins teisinių reikalavimų, susijusių su medžių išsaugojimu ir ekologiškos infrastruktūros valdymu, įgyvendinimą, taip pat nurodys, kur įmanomas geresnis reglamentavimas. Projekto metu bus sukurtas savanorių tinklas „Medžių draugai“ (angl. „Friends of the Trees“). Šie savanoriai dalyvaus planuojant susitikimus, siekiant užtikrinti, kad medžių svarba būtų pripažįstama vietiniuose plėtros sprendimuose. Projektas taip pat skleis informaciją apie medžių svarbą tarp privačių žemės savininkų, tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Be to, projekto metu bus dalinamasi geriausia medžių priežiūros praktika su tarptautiniais partneriais, kuriami tinklai visoje ES.

Projekto metu bus siekiama parengti medžių priežiūros standartus ir sukurti gerąją praktiką, kuri yra svarbiausia ekologinės infrastruktūros dalis penkiose prioritetinėse srityse. Prieš skleidžiant šiuos pasiūlymus tikslinei auditorijai, jie bus peržiūrėti suinteresuotųjų šalių atstovų. Taip pat bus siekiama skatinti, kad ne mažiau kaip 20 Lenkijos institucijų įgyvendintų IT valdymo priemones medžių priežiūrai. Planuojama suorganizuoti ne mažiau kaip 100 žiniasklaidos renginių. Taip pat bus stengiamasi užtikrinti, kad ne mažiau kaip 10 nacionalinių / Europos reglamentų ar strateginių dokumentų pripažintų arba sustiprintų medžių svarbą ekologinei infrastruktūrai.

Projekto aprašas