LIFE TRiFOCAL London – gurmaniška vakarienė iš maisto likučių

LIFE15 GIE/UK/000867

Apskaičiuota, kad kiekvienas metais Europos Sąjungos šalyse yra išmetama apie 89 mln. tonų maisto. Spėjama, kad šis kiekis iki 2020 m. gali išaugti iki 120 mln. tonų. Maisto sistemos valdymas yra itin sudėtingas dideliuose augančiuose miestuose, tokiuose kaip Londonas. Šeimų ūkiai Londone išmeta apie 900 000 t maisto kiekvienais metais, iš kurių net 540 000 tonų galėtų būti išvengta.

Toks didelis kiekis maisto atliekų turi neigiamą poveikį aplinkai (sąvartynuose susidaro šiltnamio dujos), finansams (perkamas, bet nenaudojamas maistas, geras maistas išmetamas vietoje to, kad būtų paskirstytas skurdžiau gyvenantiems žmonėms) ir visuomenei (maisto atliekų surinkimas ir perdirbimas kainuoja daugiau nei 60 mln. Eurų per metus Londone).

Siekiant atkreipti dėmesį į šią problemą, 2016 – 2019 m. įgyvendinamas Jungtinės Karalystės informacinis LIFE projektas LIFE TRiFOCAL London, kuriuo siekiama paskatinti darnią maisto atliekų sistemą miestuose. Šia informacine kampanija siekiama: maisto atliekų prevencijos, sveiko ir tvaraus maitinimosi skatinimo keičiant pirkimo ir maisto ruošimo įgūdžius, neišvengiamų maisto atliekų perdirbimo.

Vienas iš projekto renginių buvo Londone suorganizuota puota, kurios metu restoranų šefai ruošė gurmaniškus trijų dalių patiekalus miestiečiams iš maisto likučių ir maisto produktų, kuriuos kiti restoranai būtų išmetę. Panaudojus duonos, mėsos, daržovių likučius buvo sukurti tokie patiekalai kaip rozmarinų ir migdolų pieno sriuba su duonos trapučiais ir vištienos karis. Tai pirmasis projekto bandymas paskatinti londoniečius maitintis sveikai ir tausojant aplinką.

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau