LIFE-IP INTEMARES – Integruotas, inovatyvus Natura 2000 tinklo jūrinėje aplinkoje valdymas

LIFE15 IPE/ES/000012

Su daugiau nei milijonu kvadratinių kilometrų teritorinių vandenų Ispanija turi antrą pagal dydį jūrinę teritoriją Europoje, kurioje yra didžiausia Europos biologinė jūrinių rūšių ir buveinių įvairovė. Nepaisant to, šių jūrinių buveinių apsaugai ir tvariam natūralių išteklių naudojimui iki šiol nebuvo skirta pakankamai dėmesio.

Ispanijos integruotasis projektas IP INTEMARES yra skirtas įgyvendinti Prioritetinių veiksmų programą (PAF) Ispanijos jūrinėse Natura 2000 teritorijose, juo siekiama sukurti bendrą jūrinių Natura 2000 teritorijų tinklą, kuris būtų valdomas efektyviai, integruotai. Projekto trukmė yra aštuoneri metai (2016 - 2024), o projekto biudžetas siekia 27 mln. € (ES įnašas – 13 mln. €).

Specifiniai projekto uždaviniai yra užtikrinti paukščių ir buveinių (išvardytų Buveinių ir Paukščių direktyvų prieduose) palankios aplinkosauginės būklės palaikymą ar atkūrimą, pagerinti buveinių tipų ir rūšių, išvardintų gamtos direktyvų prieduose, monitoringą geresniam jų aplinkosauginio statuso įvertinimui, praplėsti Natura 2000 teritorijų tinklą, šviesti ir apmokyti Natura 2000 tinklo vadybininkus ir kitus suinteresuotus asmenis. Be to, projektu bus populiarinamas tvarus turizmas, sukuriamos darbo vietos.

LIFE-IP INTEMARES yra pirmas Ispanijos integruotasis projektas (IP) ir vienas didžiausių IP projektų Europoje. Pirmą kartą pateikus projekto koncepciją, ji buvo atmesta, kitais metais antrą kartą teikta pataisyta koncepcija buvo sėkminga. Projekto koordinatorius - nevyriausybinė organizacija Fundación Biodiversidad – Lietuvos delegacijos vizito Ispanijoje metu patarė skirti dėmesį esamos situacijos pokyčiams, į projektą neįtraukti daugiau nei šešių partnerių, siekiant neapsunkinti projekto valdymo rengiant IP projektus.

Projekto aprašas

LIFE11 ENV/IT/000275
ECOREMED – su augalais prieš dirvožemio taršą

Per pastarąjį šimtmetį dėl pramoninės taršos, nesaikingo trąšų naudojimo ir naftos gaminių naudojimo dirvožemio tarša tapo vis didesnį rūpestį keliančia problema. Pietų Italijoje, Kampanijos regione vykdytas LIFE projektas ECOREMED siekė pasiūlyti konkrečius įrankius, leisiančius spręsti susidariusią dirvožemio taršos problemą.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000192
LIFE REFIBRE - Tvarios asfalto dangos su stiklo pluoštu gamyba iš perdirbtų vėjo jėgainės menčių

Ispanijoje 2017 m. pradėtas įgyvendinti projektas LIFE REFIBRE. Per 3 metus, kol bus vykdomas projektas, bus suprojektuota ir pastatyta novatoriškų prototipų gamykla, skirta vėjo turbinų mentėms perdirbti ir stiklo pluoštui gauti. Šie stiklo pluoštai pateks į asfalto mišinius kelių dangoms, tai pagerins kelių dangų mechanines savybes, padidins jų patvarumą ir sumažins techninės priežiūros reikalavimus bei kainą.

Plačiau
LIFE10 NAT/SK/000079
APUS and NYCTALUS - kad pastatų renovacija netaptų čiurlių naikinimo priemone

Daugiabučių renovacijos metu sunaikinamos čiurlių lizdavietės: ventiliacijos angos ir pastatų plyšiai, kur peri čiurliai, būna užsandarinamos, kartais viduje net užmūrijami gyvi paukščiai su jaunikliais. Be to, kad yra vienas iš mūsų vasaros simbolių, čiurliai yra itin svarbūs miestų ekosistemose ir palaiko ekologinę pusiausvyrą – jie minta įvairiais vabzdžiais, daugiausiai uodais. Šiai problemai spręsti Slovakijoje 2012 – 2015 m. buvo vykdomas LIFE projektas APUS and NYCTALUS, kuris pateko tarp trijų geriausių gamtinių 2016 ir 2017 m. LIFE projektų.

Plačiau