LIFE-IP INTEMARES – Integruotas, inovatyvus Natura 2000 tinklo jūrinėje aplinkoje valdymas

LIFE15 IPE/ES/000012

Su daugiau nei milijonu kvadratinių kilometrų teritorinių vandenų Ispanija turi antrą pagal dydį jūrinę teritoriją Europoje, kurioje yra didžiausia Europos biologinė jūrinių rūšių ir buveinių įvairovė. Nepaisant to, šių jūrinių buveinių apsaugai ir tvariam natūralių išteklių naudojimui iki šiol nebuvo skirta pakankamai dėmesio.

Ispanijos integruotasis projektas IP INTEMARES yra skirtas įgyvendinti Prioritetinių veiksmų programą (PAF) Ispanijos jūrinėse Natura 2000 teritorijose, juo siekiama sukurti bendrą jūrinių Natura 2000 teritorijų tinklą, kuris būtų valdomas efektyviai, integruotai. Projekto trukmė yra aštuoneri metai (2016 - 2024), o projekto biudžetas siekia 27 mln. € (ES įnašas – 13 mln. €).

Specifiniai projekto uždaviniai yra užtikrinti paukščių ir buveinių (išvardytų Buveinių ir Paukščių direktyvų prieduose) palankios aplinkosauginės būklės palaikymą ar atkūrimą, pagerinti buveinių tipų ir rūšių, išvardintų gamtos direktyvų prieduose, monitoringą geresniam jų aplinkosauginio statuso įvertinimui, praplėsti Natura 2000 teritorijų tinklą, šviesti ir apmokyti Natura 2000 tinklo vadybininkus ir kitus suinteresuotus asmenis. Be to, projektu bus populiarinamas tvarus turizmas, sukuriamos darbo vietos.

LIFE-IP INTEMARES yra pirmas Ispanijos integruotasis projektas (IP) ir vienas didžiausių IP projektų Europoje. Pirmą kartą pateikus projekto koncepciją, ji buvo atmesta, kitais metais antrą kartą teikta pataisyta koncepcija buvo sėkminga. Projekto koordinatorius - nevyriausybinė organizacija Fundación Biodiversidad – Lietuvos delegacijos vizito Ispanijoje metu patarė skirti dėmesį esamos situacijos pokyčiams, į projektą neįtraukti daugiau nei šešių partnerių, siekiant neapsunkinti projekto valdymo rengiant IP projektus.

Projekto aprašas