Military LIFE for Nature – apleistų karinių mokymų teritorijų valdymas

LIFE15 NAT/CZ/001028

Po Sovietų Sąjungos žlugimo Čekijoje dauguma poligonų ir karinių mokymo teritorijų liko nebenaudojamos. Šiose teritorijose nebevykstantys kariniai mokymai, vietos apleidimas ir ekologinė bendrijų kaita atsiliepė šių vietų biologinei įvairovei. 

Šios apleistos karinės teritorijos yra svarbios moksline ir gamtos apsaugos prasmėmis dėl kelių priežasčių: dauguma šių teritorijų buvo įkurtos XX a. 4-5 dešimtmečiais, kai kraštovaizdis buvo daug įvairesnis ir jame daugiau ir įvairesnės floros ir faunos. Karinė šių teritorijų reikšmė turėjo nelauktą poveikį: toks jų panaudojimas išsaugojo kraštovaizdžio įvairovę, nes kariniams mokymams reikėjo įvairių biotopų ir skirtingo kraštovaizdžio. Be to, šios teritorijos išvengė intensyvaus chemikalų naudojimo, nuo 1960 m. būdingo žemės ūkiui ir miškininkystei.

Čekijos koordinuojamu LIFE projektu Military LIFE for Nature yra siekiama suteikti šioms, buvusioms karinių pratybų teritorijoms, tinkamą tvarkymą. 

Planuojama atkurti 55 ha žemyninių kopų ir prioritetines smėlio stepių buveines. Taip pat, bus šalinamos invazinės augalų rūšys (tokios kaip baltažiedė robinija) ir teritorijas apaugę krūmynai. Buveinėms palaikyti, teritorijose bus laikomos vietinės arklių veislės.

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000396
LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas.

Plačiau