Projektas "LIFE CIETRZEW KARPATY PL" prisidės prie tetervinų populiacijos išsaugojimo vienoje didžiausių Lenkijos pelkių

LIFE15 NAT/PL/000820

Vasario 2 d. – pasaulinė pelkių diena. Ta proga pristatome dar vieną LIFE projektą, skirtą pelkių rūšių išsaugojimui. 

Pietinės Lenkijos Podhale mieste esantys Orawsko-Nowotarskie durpynai yra didelis aukštapelkių kompleksas, apsuptas pelkių ir intensyviai auginamų žemės ūkio paskirties žemių, daugiausia pievų ir ganyklų. Ši unikali 8 500 hektarų ekosistema išsiskiria naudingomis buveinėmis retoms augalų, gyvūnų ir grybų rūšims. Čia randama net 12 buveinių rūšių, išvardytų I priede, ir 14 gyvūnų rūšių, išvardytų ES buveinių direktyvos II priede. Projekto teritorijoje taip pat sutinkamos trys ypač retos ES Paukščių direktyvos I priede išvardytos rūšys: tetervinas (lot. Tetrao tetrix), kurtinys (lot. Tetrao urogallus) ir griežlė (lot. Crex crex).

Pagrindinis projekto „LIFE CIETRZEW KARPATY PL“ tikslas - sustabdyti į „Natura 2000“ tinklą įtrauktų Orawsko-Nowotarskie durpynų, kuriuose gyvena viena iš didžiausių tetervinų populiacijų šalyje, mažėjimą ir taip užtikrinti ilgalaikį šios rūšies išsaugojimą. Aktyvios tetervinų buveinių apsaugos priemonės prisidės prie vieno didžiausių pelkių komplekso išsaugojimo Lenkijoje.

Konkretūs projekto tikslai: atkurti tinkamą tetervinų buveinių struktūrą ir kokybę, t. y. durpynus, aktyvias aukštapelkes; užtikrinti, kad tetervinų poravimosi vietos būtų pakankamos kokybės ir dydžio (dauguma tokių vietų yra kalnuotose pievų buveinėse); riboti žmonių lankymasi jų poravimosi vietose; sumažinti rudųjų lapių (lot. Vulpes vulpes), kurių grobis tetervinai, populiaciją; didinti informuotumą apie tetervinų išsaugojimą ir durpių buveinių svarbą vietos bendruomenei.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau