Projektas "LIFE CIETRZEW KARPATY PL" prisidės prie tetervinų populiacijos išsaugojimo vienoje didžiausių Lenkijos pelkių

LIFE15 NAT/PL/000820

Vasario 2 d. – pasaulinė pelkių diena. Ta proga pristatome dar vieną LIFE projektą, skirtą pelkių rūšių išsaugojimui. 

Pietinės Lenkijos Podhale mieste esantys Orawsko-Nowotarskie durpynai yra didelis aukštapelkių kompleksas, apsuptas pelkių ir intensyviai auginamų žemės ūkio paskirties žemių, daugiausia pievų ir ganyklų. Ši unikali 8 500 hektarų ekosistema išsiskiria naudingomis buveinėmis retoms augalų, gyvūnų ir grybų rūšims. Čia randama net 12 buveinių rūšių, išvardytų I priede, ir 14 gyvūnų rūšių, išvardytų ES buveinių direktyvos II priede. Projekto teritorijoje taip pat sutinkamos trys ypač retos ES Paukščių direktyvos I priede išvardytos rūšys: tetervinas (lot. Tetrao tetrix), kurtinys (lot. Tetrao urogallus) ir griežlė (lot. Crex crex).

Pagrindinis projekto „LIFE CIETRZEW KARPATY PL“ tikslas - sustabdyti į „Natura 2000“ tinklą įtrauktų Orawsko-Nowotarskie durpynų, kuriuose gyvena viena iš didžiausių tetervinų populiacijų šalyje, mažėjimą ir taip užtikrinti ilgalaikį šios rūšies išsaugojimą. Aktyvios tetervinų buveinių apsaugos priemonės prisidės prie vieno didžiausių pelkių komplekso išsaugojimo Lenkijoje.

Konkretūs projekto tikslai: atkurti tinkamą tetervinų buveinių struktūrą ir kokybę, t. y. durpynus, aktyvias aukštapelkes; užtikrinti, kad tetervinų poravimosi vietos būtų pakankamos kokybės ir dydžio (dauguma tokių vietų yra kalnuotose pievų buveinėse); riboti žmonių lankymasi jų poravimosi vietose; sumažinti rudųjų lapių (lot. Vulpes vulpes), kurių grobis tetervinai, populiaciją; didinti informuotumą apie tetervinų išsaugojimą ir durpių buveinių svarbą vietos bendruomenei.

Projekto aprašas