Unlocking the Severn LIFE - LIFE - Shad Severn: Žuvų Perpelių išsaugojimas ir buveinių atkūrimas Severno žiotyse

LIFE15 NAT/UK/000219

Iki XIX a. Severno upės baseine Perpelė (lot. Alosa fallax) buvo ekonomiškai svarbi rūšis. Praėjus trejiems metams nuo užtvankų įrengimo, žvejyba buvo nutraukta. Jungtinės Karalystės trečiojoje Buveinių direktyvos ataskaitoje apie Perpeles yra nurodyta, kad sąlygos gyvuoti šiai rūšiai yra netinkamos, kai tuo tarpu kitų „Natura 2000“ žuvų ištekliai pagausėjo. 

Severno žiotys ir Bristolo kanalas yra svarbus Perpelėms. Žuvims yra svarbi atvira migracija upių buveinėse. Pasibaigus vėlyvam pavasariui, nuo gegužės vidurio iki liepos vidurio žuvys būriuojasi tinkamų upių žiotyse iki neršto. Nerštas vyksta vandenyje, tekančiame per akmenis ir žvyrą, tarp kurių kiaušiniai pasislepia. Jaunos žuvys išplaukia į viršutines upės žiotis, kur jos pradeda maitintis ir augti. Šiuo metu šios žuvų rūšys gali judėti ribotu atstumu Severno upėje, jų neršto intervalas sumažėja nuo 273 km iki maždaug 20 km. Užtvankų pašalinimas žuvų buveinėse padidintų rūšių įvairovę.

Projektas „LIFE-Shad Severn“ pagerins prieigą žuvims prie dviejų pagrindinių Perpelių rūšiai upių, susijusių su Severno žiočių specialiąja apsaugos teritorija, tiesiogiai prisidedant prie 57 % Jungtinės Karalystės potencialių veisimo išteklių ir didinant palankias nerštui bei jaunikliams sąlygas, pašalinant migracijos kliūtis prie Severno upės žiočių „Natura 2000“ teritorijoje.

Šio projekto tikslas - pradėti darbą dviejose didelėse upėse, kad būtų užtikrinta palanki apsaugos būklė Perpelių populiacijai Severno upės žiočių baseine, gerokai pagerinant kokybišką nerštą ir išplečiant neršto ribas 253 km Severn ir Temės upėse.

Projektas bus naudingas Jungtinės Karalystės Perpelių populiacijai ir prisidės prie „Natura 2000“ teritorijų išsaugojimo, nes minėtų upių sutvarkymas bus naudingas ir kitiems baseinams, įskaitant Usk, Wye, Afon Tywi, Carmarthen Bay žiotis bei Pembrokeshire jūros speciąliąją apsaugos teritoriją.

Projekte numatoma pasiekti šiuos rezultatus: iki 2020 m. žuvims bus atvertos istorinės 190 km neršto ir augimo buveinės Severno upės žiotyse, iki 2019 m. bus atvertos istorinės Temės upės 63 km neršto buveinės, susijusios su Severno upės žiočių baseinu, per įvairius renginius vietos bendruomenės (tikimasi pritraukti daugiau nei 8 milijonus žmonių) bus supažindintos su Perpelių biologine verte, socialine ir ekonomine nauda, upės ir „Natura 2000“ tinklo verte, bus sukurta ilgalaikė stebėsena, skirta efektyviai įvertinti Perpelių populiacijas ir jų tarpusavio ryšius Severne ir Temės upėse; numatomas veiksmingas tarpvalstybinis keitimasis gerąja patirtimi dviejose Europos šalyse. Projekto veiklos gali būti atkartotos ir kitose Atlanto, Viduržemio jūros regionuose.

Projekto aprašas