LIFE Euro Bird Portal – kaip visuomenė prisideda prie paukščių migracijos žemėlapių sudarymo

LIFE15 PRE/ES/000002

Dauguma Europos paukščių populiacijų yra migruojančios, o jų migracijai didelę įtaką daro klimato kaita. Norint tinkamai pritaikyti paukščių apsaugos metodus, reikia išsiaiškinti kaip ir kodėl kinta paukščių pasiskirstymas. Vedami šio tikslo, ornitologijos institutai Europoje suvienijo jėgas ir sukūrė didžiausią Europoje internetinę visuomeninę bioįvairovės duomenų bazę EuroBirdPortal. EuroBird portalo tikslas - apjungti ir centralizuotai pateikti duomenis iš skirtingų paukščių duomenų portalų. Šiuo metu ši bazė apjungia pastebėjimus iš 29 Europos šalių.

2016 - 2018 m. Ispanijos koordinuojamo ES LIFE projekto Euro Bird Portal duomenų bazėje panaudota daugiau nei 40 mln. paukščių stebėjimų rezultatų, iš kurių sukurti animuoti žemėlapiai. Prie šios duomenų bazės prisidėjo daugiau nei 100 000 paukščių stebėtojų - mėgėjų. Projektu siekiama populiarinti visuomenės įtraukimą į mokslinių duomenų rinkimą Europiniu mastu. Panaudojus nacionalinių paukščių stebėjimo kampanijų rezultatus sukurta duomenų bazė padėjo mokslininkams iš naujo įvertinti 105 paukščių rūšių apsaugos būklę, ypač atkreipiant dėmesį į paukščių elgesio pokyčius, susijusius su klimato kaita.  

Kitaip nei tradicinė laukinės gamtos apskaita, paukščių stebėtojai – mėgėjai gali teikti paprastus pastebėjimus ištisus metus iš bet kurios Europos vietos. Šiuo metu dauguma pastebėjimų yra gaunama iš paukščių stebėtojų – mėgėjų tokiomis priemonėmis kaip mobiliomis telefono programėlėmis (pvz. NaturaList). Didelis iššūkis mokslininkams buvo iš šių paprastų paukščių pastebėjimų ir oficialių apskaitos programų išvesti bendras tendencijas ir išvadas. Gautas rezultatas – sezoniniai (savaitiniai) 105 skirtingų Europos paukščių rūšių paplitimo ir migracijos žemėlapiai, kuriuos galima palyginti su žemėlapiais su skirtingais klimato elementais (temperatūra, kritulių kiekiu). Šiuo metu duomenys apima 2010 - 2016 metus, tačiau mokslininkai tikisi, kad daugėjant pastebėjimų, duomenys bus dar aiškesni ir išsamesni.

Projekto aprašas

LIFE11 ENV/IT/000275
ECOREMED – su augalais prieš dirvožemio taršą

Per pastarąjį šimtmetį dėl pramoninės taršos, nesaikingo trąšų naudojimo ir naftos gaminių naudojimo dirvožemio tarša tapo vis didesnį rūpestį keliančia problema. Pietų Italijoje, Kampanijos regione vykdytas LIFE projektas ECOREMED siekė pasiūlyti konkrečius įrankius, leisiančius spręsti susidariusią dirvožemio taršos problemą.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000192
LIFE REFIBRE - Tvarios asfalto dangos su stiklo pluoštu gamyba iš perdirbtų vėjo jėgainės menčių

Ispanijoje 2017 m. pradėtas įgyvendinti projektas LIFE REFIBRE. Per 3 metus, kol bus vykdomas projektas, bus suprojektuota ir pastatyta novatoriškų prototipų gamykla, skirta vėjo turbinų mentėms perdirbti ir stiklo pluoštui gauti. Šie stiklo pluoštai pateks į asfalto mišinius kelių dangoms, tai pagerins kelių dangų mechanines savybes, padidins jų patvarumą ir sumažins techninės priežiūros reikalavimus bei kainą.

Plačiau
LIFE10 NAT/SK/000079
APUS and NYCTALUS - kad pastatų renovacija netaptų čiurlių naikinimo priemone

Daugiabučių renovacijos metu sunaikinamos čiurlių lizdavietės: ventiliacijos angos ir pastatų plyšiai, kur peri čiurliai, būna užsandarinamos, kartais viduje net užmūrijami gyvi paukščiai su jaunikliais. Be to, kad yra vienas iš mūsų vasaros simbolių, čiurliai yra itin svarbūs miestų ekosistemose ir palaiko ekologinę pusiausvyrą – jie minta įvairiais vabzdžiais, daugiausiai uodais. Šiai problemai spręsti Slovakijoje 2012 – 2015 m. buvo vykdomas LIFE projektas APUS and NYCTALUS, kuris pateko tarp trijų geriausių gamtinių 2016 ir 2017 m. LIFE projektų.

Plačiau