LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

LIFE16 CCA/IT/000011

Birželio 17 – oji - Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena. LIFE programa, be Aplinkos ir išteklių efektyvumo bei Gamtos ir biologinės įvairovės projektų, remia ir su klimato kaitos švelninimu, prisitaikymu ir informavimu susijusius projektus.    

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) yra nustačiusi, kad Viduržemio jūros regiono ekosistemos yra tarp labiausiai linkusių nukentėti nuo klimato kaitos. Prognozuojama, kad iki 2050 – ųjų klimatas čia žymiai šiltės, mažės kritulių, tai ves prie paviršiaus ir gruntinio vandens nusekimo, pakrančių druskėjimo ir dykumėjimo. Šie pokyčiai ne tik atsilieps dirvožemiui, florai, vandens prieinamumui, taip pat sumažės biologinė įvairovė, derliaus produktyvumas.

2017 – 2022 m. Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Bus sukurta 10 DAM - Dykumėjimo adaptacijos modelių. 1000 ha žemės Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje bus tvarkoma skirtingais metodais: išbandomos įvairios vandens saugojimo, dirvožemio apsaugos technologijos, bus atsodinamas miškas. Tokiu būdu bus dirbama su žemių savininkais, kurie savo žemėse išbandys šias technologijas ir jų derinius. Taip pat, bus identifikuoti mažiausiai 8 galimi pajamų šaltiniai žemių savinininkams, susiję su bio-produkcija ir ekosistemų paslaugomis.

Planuojama, kad pritaikytos priemonės ne tik padidins biologinę įvairovę, bet ir turės realios socio-ekologinės naudos. Ūkininkams skirta prisitaikymo sistema turės finansinės naudos, padidės atlyginimas ūkininkams, padidės darbuotojų įdarbinimas (iki 0,1 darbuotojo hektarui).

Projekto aprašas

LIFE11 ENV/IT/000275
ECOREMED – su augalais prieš dirvožemio taršą

Per pastarąjį šimtmetį dėl pramoninės taršos, nesaikingo trąšų naudojimo ir naftos gaminių naudojimo dirvožemio tarša tapo vis didesnį rūpestį keliančia problema. Pietų Italijoje, Kampanijos regione vykdytas LIFE projektas ECOREMED siekė pasiūlyti konkrečius įrankius, leisiančius spręsti susidariusią dirvožemio taršos problemą.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000192
LIFE REFIBRE - Tvarios asfalto dangos su stiklo pluoštu gamyba iš perdirbtų vėjo jėgainės menčių

Ispanijoje 2017 m. pradėtas įgyvendinti projektas LIFE REFIBRE. Per 3 metus, kol bus vykdomas projektas, bus suprojektuota ir pastatyta novatoriškų prototipų gamykla, skirta vėjo turbinų mentėms perdirbti ir stiklo pluoštui gauti. Šie stiklo pluoštai pateks į asfalto mišinius kelių dangoms, tai pagerins kelių dangų mechanines savybes, padidins jų patvarumą ir sumažins techninės priežiūros reikalavimus bei kainą.

Plačiau
LIFE10 NAT/SK/000079
APUS and NYCTALUS - kad pastatų renovacija netaptų čiurlių naikinimo priemone

Daugiabučių renovacijos metu sunaikinamos čiurlių lizdavietės: ventiliacijos angos ir pastatų plyšiai, kur peri čiurliai, būna užsandarinamos, kartais viduje net užmūrijami gyvi paukščiai su jaunikliais. Be to, kad yra vienas iš mūsų vasaros simbolių, čiurliai yra itin svarbūs miestų ekosistemose ir palaiko ekologinę pusiausvyrą – jie minta įvairiais vabzdžiais, daugiausiai uodais. Šiai problemai spręsti Slovakijoje 2012 – 2015 m. buvo vykdomas LIFE projektas APUS and NYCTALUS, kuris pateko tarp trijų geriausių gamtinių 2016 ir 2017 m. LIFE projektų.

Plačiau