LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

LIFE16 CCA/IT/000011

Birželio 17 – oji - Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena. LIFE programa, be Aplinkos ir išteklių efektyvumo bei Gamtos ir biologinės įvairovės projektų, remia ir su klimato kaitos švelninimu, prisitaikymu ir informavimu susijusius projektus.    

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) yra nustačiusi, kad Viduržemio jūros regiono ekosistemos yra tarp labiausiai linkusių nukentėti nuo klimato kaitos. Prognozuojama, kad iki 2050 – ųjų klimatas čia žymiai šiltės, mažės kritulių, tai ves prie paviršiaus ir gruntinio vandens nusekimo, pakrančių druskėjimo ir dykumėjimo. Šie pokyčiai ne tik atsilieps dirvožemiui, florai, vandens prieinamumui, taip pat sumažės biologinė įvairovė, derliaus produktyvumas.

2017 – 2022 m. Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Bus sukurta 10 DAM - Dykumėjimo adaptacijos modelių. 1000 ha žemės Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje bus tvarkoma skirtingais metodais: išbandomos įvairios vandens saugojimo, dirvožemio apsaugos technologijos, bus atsodinamas miškas. Tokiu būdu bus dirbama su žemių savininkais, kurie savo žemėse išbandys šias technologijas ir jų derinius. Taip pat, bus identifikuoti mažiausiai 8 galimi pajamų šaltiniai žemių savinininkams, susiję su bio-produkcija ir ekosistemų paslaugomis.

Planuojama, kad pritaikytos priemonės ne tik padidins biologinę įvairovę, bet ir turės realios socio-ekologinės naudos. Ūkininkams skirta prisitaikymo sistema turės finansinės naudos, padidės atlyginimas ūkininkams, padidės darbuotojų įdarbinimas (iki 0,1 darbuotojo hektarui).

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau