LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

LIFE16 CCA/IT/000011

Birželio 17 – oji - Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena. LIFE programa, be Aplinkos ir išteklių efektyvumo bei Gamtos ir biologinės įvairovės projektų, remia ir su klimato kaitos švelninimu, prisitaikymu ir informavimu susijusius projektus.    

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) yra nustačiusi, kad Viduržemio jūros regiono ekosistemos yra tarp labiausiai linkusių nukentėti nuo klimato kaitos. Prognozuojama, kad iki 2050 – ųjų klimatas čia žymiai šiltės, mažės kritulių, tai ves prie paviršiaus ir gruntinio vandens nusekimo, pakrančių druskėjimo ir dykumėjimo. Šie pokyčiai ne tik atsilieps dirvožemiui, florai, vandens prieinamumui, taip pat sumažės biologinė įvairovė, derliaus produktyvumas.

2017 – 2022 m. Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Bus sukurta 10 DAM - Dykumėjimo adaptacijos modelių. 1000 ha žemės Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje bus tvarkoma skirtingais metodais: išbandomos įvairios vandens saugojimo, dirvožemio apsaugos technologijos, bus atsodinamas miškas. Tokiu būdu bus dirbama su žemių savininkais, kurie savo žemėse išbandys šias technologijas ir jų derinius. Taip pat, bus identifikuoti mažiausiai 8 galimi pajamų šaltiniai žemių savinininkams, susiję su bio-produkcija ir ekosistemų paslaugomis.

Planuojama, kad pritaikytos priemonės ne tik padidins biologinę įvairovę, bet ir turės realios socio-ekologinės naudos. Ūkininkams skirta prisitaikymo sistema turės finansinės naudos, padidės atlyginimas ūkininkams, padidės darbuotojų įdarbinimas (iki 0,1 darbuotojo hektarui).

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000396
LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas.

Plačiau