LIFE@Urban Roofs - privačių investicijų pritraukimas prisitaikymui prie klimato kaitos

LIFE16 CCA/NL/000096

Miestai yra neatsparūs potvyniams. Kad miestai būtų atsparesni klimato kaitai, būtinos veiksmingos prisitaikymo priemonės. Vyriausybes, kurios rengia ir įgyvendina prisitaikymo strategijas, riboja miesto erdvės trūkumas, viešųjų lėšų prieinamumas ir taisyklės bei politika, galinti prieštarauti prisitaikymo tikslams. Stogų ir fasadų įtraukimas į klimato prisitaikymo strategijas gali būti veiksmingas sprendimo būdas. Gyvenamųjų namų, biurų, ligoninių ir mokyklų stogai gali būti naudojami ekologinei infrastruktūrai ar vandens saugojimui. Privataus investavimo skatinimas yra vienas iš būdų kovoti su viešųjų lėšų trūkumu, pavyzdžiui, įtraukiant prisitaikymo priemones statant naujus projektus ar atnaujinant pastatus. Tačiau toks tradicinis metodas turės ribotą poveikį. Trečioji problema kyla tiek vietos, tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu. Teisės aktai, susiję su nekilnojamojo turto savininkų tvarios energijos paskirstymu, sumažina investicijų grąžą.

Projektas LIFE@Urban Roofs paskatins nekilnojamojo turto vystytojus ir pastatų savininkus investuoti į prisitaikymą prie klimato kaitos. Tokiu būdu vietos valdžia veiks kaip tarpininkas. Projekto metu bus tiriami daugiafunkciniai stogai, turintys didesnę naudą nekilnojamojo turto savininkams nei tradiciniai žalieji stogai. Šie stogai apjungs kelias infrastruktūros rūšis: žaliąją (šilumos miestui poveikio mažinimas ir biologinės įvairovės palaikymas), mėlynąją (vandens saugojimas), geltonąją (energijos gamyba) ir raudonąją (socialinis naudojimas). Roterdame buvo atrinktos trys demonstracinės vietos: „Peperklip“ - tai didelis, mažas pajamas gaunantis būsto projektas, kuriam reikia efektyvių priemonių; „De Heuvel“ - bendruomenės pastatas miesto centre, kuriuo naudojasi visi (tiek verslo vadovai, tiek pradinių mokyklų vaikai); Robert Fruinstraat - gatvė su įvairiais turto tipais, kur savininkai susiduria su potvyniais.

Projekto metu bus patikrintos galimos technologijos ant stogų bei bus paskelbtas daugiafunkcinių stogų projektavimo konkursas. Taip pat atliks kiekvienos išrinktos vietos kaštų ir naudos analizę. Tai leis optimizuoti kiekvieno daugiafunkcinio stogo dizainą. Po to bus įgyvendintos prisitaikymo priemonės. Bus stebimas prisitaikymo priemonių poveikis. Duomenys bus naudojami demonstravimo atvejų vertinimui ir patvirtinimui. LIFE projekto metu šis metodas bus atkartotas ir kitoje šalyje - Danijoje. Ji intensyviai bendradarbiaus su Roterdamu, kad pateiktų patikimus įrodymus apie metodo pagrįstumą ir veiksmingumą. Laukiami rezultatai: bus sukurta 20 000 m² žaliosios infrastruktūros bei 950 m³ vandens bus saugojama Roterdamo mieste. To pasekoje projekto įgyvendinimo vietose potvynių rizika sumažės 20 %, o temperatūra nukris 0,5 ° C. Projekto dėka Roterdamo mieste 10 proc. išaugs žaliųjų / daugiafunkcinių stogų skaičius.

Projekto aprašas