LIFE GreenPower - novatoriškos energijos konversijos technologijos demonstravimas šilumos gamybai iš atliekų stiklo pramonėje

LIFE16 CCM/DE/000085

Energijai imlios pramonės šakos (EIPŠ) (angl. Energy-intensive industries) yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų anglies dioksido (CO2) išmetėjos, nes jos savo pramoniniams procesams naudoja didelį pirminės energijos kiekį. Dėl to didelė šilumos dalis išleidžiama į aplinką. Europoje į aplinką išleidžiama 14 010 MW naudingos šilumos.

Pagal projektą LIFE GreenPower sukurtos naujos technologijos padės sutaupyti didelę pirminės energijos (tuo pačiu ir sumažinti CO2 emisijų) dalį bei bus atsisakyta fluorintų dujų panaudojimo. Taigi „Green Power“ technologija prisidės prie atliekinės šilumos atgavimo rinkos Europoje augimo, parodydama, kaip žemos kokybės nepanaudota šiluma gali būti efektyviai konvertuojama į reikiamą energijos formą. Ši technologija bus taikoma visoms EIPŠ ir perkeliama į kitus sektorius, kurie gamina žemos kokybės šilumą. „GreenPower“ veikia be kenksmingų darbo priemonių ir skysčių lyginant su geriausiais prieinamais būdais.

Konkretūs projekto tikslai yra šie: integruoti ir išbandyti naują technologiją bandomuoju mastu pirmiausiai stiklo pramonėje ir skatinti jos patekimą į rinką, sutaupyti apie 30 % suslėgto oro energijos butelių pūtimo proceso metu susiejus mašinas ir padidinus jų efektyvumą, pagerinti esamas technologijas (pvz., šilumos siurblius) didesniais efektyvumo rodikliais, mažesnėmis sąnaudomis, mažesniais priežiūros reikalavimais ir įdiegus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų šalinimą. Taip pat pademonstruoti mažą poveikį aplinkai gaminant stiklo tarą.

Projektas „GreenPower“ prisidės prie ES klimato tikslų siekimo ir paskatins ekologines naujoves įvairiose vertės grandinėse diegiančias įmones. „GreenPower“ ženkliai padidins EIPŠ atliekinės šilumos naudojimo dalį ir padės išlaikyti bei kurti darbo vietas. „GreenPower“ prisideda prie ES prioritetinės klimato kaitos švelninimo srities bei prie dviejų iš trijų ES politikos prioritetų 2016 m.

Laukiami rezultatai: „GreenPower“ yra ekologiška, lengvai pritaikoma ir mažos rizikos technologija, lyginant su esamais sprendimais, kurių atsipirkimo laikas yra trumpesnis nei treji metai. Tai išbandyta technologija, kai 1 625 kW atliekinė šiluminė galia sukuria 180–250 kW grynosios energijos, kurios didžiausias efektyvumas siekia daugiau nei 15 %; „GreenPower“ bus skatinama įdiegti Europos ir pasaulio stiklo pramonėje bei kitose Europos pramonės įmonėse, planuojama šią technologiją įdiegti 3 naujuose įrenginiuose projekto metu ir surasti penkis naujus klientus Europoje. 

Aplinkosauginiai rezultatai: Suslėgto oro gamybos energijos suvartojimo sumažinimas 30 % panaudojant perteklinę šilumą, pašalinus aušinimo įrenginį ir padidinus kompresorių efektyvumą 10%; sumažinti CO2 emisijas iki 1 566 tonų per metus bandomojoje gamykloje, atitinkamai 6 222 tonas per metus po projekto pabaigos padidinus galią 1 MW ir 1 369 kilotonas per metus praėjus penkeriems metams nuo projekto pabaigos padidinus galią iki 220 MW; Sutaupoma 2,5 mln. KWh pirminės energijos per metus, o tai sudaro 2,7 % sumažėjusį bendrą energijos suvartojimą Glashütte Freital gamykloje.

Projekto aprašas