LIFE Biomass C+ - anglies dioksido mažinimas gaminant biokurą su naujoviška technologija „Green Floating Filters“

LIFE16 CCM/GR/000044

CO2 yra pagrindinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, kurią išskiria žmogaus veikla, o iškastinio kuro deginimas energijai ir transportui yra pagrindinis šių išmetamųjų teršalų šaltinis. Yra žinoma, kad biokuras, pvz., bioetanolis ir biodyzelinas, gamybos ciklo metu išmeta ženkliai mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų lyginant su tradiciniu iškastiniu kuru. Tačiau dauguma biodegalų gaminami iš augalų, pvz., kviečių, kukurūzų, cukranendrių ir cukrinių runkelių, šiuo metu yra brangesni nei iškastinis kuras. Dauguma biokuro augalų auginami žemės ūkio paskirties žemėse, o tai mažina maisto gamybai tinkamus plotus. Šių kultūrų plėtra gali neigiamai paveikti kitas sritis, pvz., durpynus ir pievas.

„LIFE Biomass C +“ tikslas - įrodyti klimato kaitos švelninimo strategijų tobulinimą gaminant tvarų biokurą. Tai bus pasiekta naudojant novatorišką ekologišką technologiją - „Green Floating Filters“, kuri leis auginti specialius vandens augalus vandens telkiniuose. Tokiu būdu bus panaudojama esama infrastruktūra ir vandens ištekliai (tvenkiniai, ežerai) nulinių sąnaudų biomasei, turinčiai didelį krakmolo kiekį, gaminti. Po to ši biomasė bus konvertuojama į bioetanolį ir galiausiai biokurą.

Projektas „Biomasė C +“ prisideda prie ES tikslo iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 40 % ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą 27 %, kaip nustatyta klimato ir energetikos strategijoje (angl. climate and energy framework). Be to, projektas prisidės prie biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų gerinimo įvairiuose vandens telkiniuose, kuriuose auginama biomasė, atitinka ES 2020 m. Biologinės įvairovės strategiją, kurioje pabrėžiamas poreikis išlaikyti ir atkurti ekosistemų paslaugas.

Projekto aprašas