LIFE Biomass C+ - anglies dioksido mažinimas gaminant biokurą su naujoviška technologija „Green Floating Filters“

LIFE16 CCM/GR/000044

CO2 yra pagrindinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, kurią išskiria žmogaus veikla, o iškastinio kuro deginimas energijai ir transportui yra pagrindinis šių išmetamųjų teršalų šaltinis. Yra žinoma, kad biokuras, pvz., bioetanolis ir biodyzelinas, gamybos ciklo metu išmeta ženkliai mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų lyginant su tradiciniu iškastiniu kuru. Tačiau dauguma biodegalų gaminami iš augalų, pvz., kviečių, kukurūzų, cukranendrių ir cukrinių runkelių, šiuo metu yra brangesni nei iškastinis kuras. Dauguma biokuro augalų auginami žemės ūkio paskirties žemėse, o tai mažina maisto gamybai tinkamus plotus. Šių kultūrų plėtra gali neigiamai paveikti kitas sritis, pvz., durpynus ir pievas.

„LIFE Biomass C +“ tikslas - įrodyti klimato kaitos švelninimo strategijų tobulinimą gaminant tvarų biokurą. Tai bus pasiekta naudojant novatorišką ekologišką technologiją - „Green Floating Filters“, kuri leis auginti specialius vandens augalus vandens telkiniuose. Tokiu būdu bus panaudojama esama infrastruktūra ir vandens ištekliai (tvenkiniai, ežerai) nulinių sąnaudų biomasei, turinčiai didelį krakmolo kiekį, gaminti. Po to ši biomasė bus konvertuojama į bioetanolį ir galiausiai biokurą.

Projektas „Biomasė C +“ prisideda prie ES tikslo iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 40 % ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą 27 %, kaip nustatyta klimato ir energetikos strategijoje (angl. climate and energy framework). Be to, projektas prisidės prie biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų gerinimo įvairiuose vandens telkiniuose, kuriuose auginama biomasė, atitinka ES 2020 m. Biologinės įvairovės strategiją, kurioje pabrėžiamas poreikis išlaikyti ir atkurti ekosistemų paslaugas.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau