LIFE Biomass C+ - anglies dioksido mažinimas gaminant biokurą su naujoviška technologija „Green Floating Filters“

LIFE16 CCM/GR/000044

CO2 yra pagrindinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, kurią išskiria žmogaus veikla, o iškastinio kuro deginimas energijai ir transportui yra pagrindinis šių išmetamųjų teršalų šaltinis. Yra žinoma, kad biokuras, pvz., bioetanolis ir biodyzelinas, gamybos ciklo metu išmeta ženkliai mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų lyginant su tradiciniu iškastiniu kuru. Tačiau dauguma biodegalų gaminami iš augalų, pvz., kviečių, kukurūzų, cukranendrių ir cukrinių runkelių, šiuo metu yra brangesni nei iškastinis kuras. Dauguma biokuro augalų auginami žemės ūkio paskirties žemėse, o tai mažina maisto gamybai tinkamus plotus. Šių kultūrų plėtra gali neigiamai paveikti kitas sritis, pvz., durpynus ir pievas.

„LIFE Biomass C +“ tikslas - įrodyti klimato kaitos švelninimo strategijų tobulinimą gaminant tvarų biokurą. Tai bus pasiekta naudojant novatorišką ekologišką technologiją - „Green Floating Filters“, kuri leis auginti specialius vandens augalus vandens telkiniuose. Tokiu būdu bus panaudojama esama infrastruktūra ir vandens ištekliai (tvenkiniai, ežerai) nulinių sąnaudų biomasei, turinčiai didelį krakmolo kiekį, gaminti. Po to ši biomasė bus konvertuojama į bioetanolį ir galiausiai biokurą.

Projektas „Biomasė C +“ prisideda prie ES tikslo iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 40 % ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą 27 %, kaip nustatyta klimato ir energetikos strategijoje (angl. climate and energy framework). Be to, projektas prisidės prie biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų gerinimo įvairiuose vandens telkiniuose, kuriuose auginama biomasė, atitinka ES 2020 m. Biologinės įvairovės strategiją, kurioje pabrėžiamas poreikis išlaikyti ir atkurti ekosistemų paslaugas.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau