LIFE SmartWater - Pažangių pavarų demonstravimas siekiant sumažinti vandens nuostolius ir energijos suvartojimą Europos vandens tiekimo infrastruktūrose

LIFE16 ENV/DE/000550

Planuojama, kad iki 2025 m. vandens poreikis pasaulyje išaugs 35-60 proc., o iki 2050 m. - dar dvigubai tiek. Vandens trūkumą jaučia bent 11 proc. Europos gyventojų, gyvenančių 17 proc. Europos Sąjungos teritorijos. Nesandarios vandentiekio sistemos vandens trūkumą dar labiau padidina, nes tokiu būdu prarandama apie 30 % vandens kiekio. Kai kuriose Viduržemio jūros šalyse prarandama daugiau nei 80 %, o tai ypač aktualu sausros metu. Nors buvo sukurta keletas pažangių vandens valdymo sprendimų, tačiau nuostolių išvengti vandentiekio tinkluose kol kas nepavyksta. Vandens ūkio įmonės palaipsniui pripažįsta „išmanių“, panašių į pažangius elektros tinklus, poreikį, tačiau baiminasi, kad tam reikės didelių investicijų.

LIFE SmartWater projekto metu paskirstymo tinkle Nyderlanduose bus įdiegta bevieliu internetu valdoma vandens sistema. Projekto tikslas - 50 proc. sumažinti vandens nuostolius ir atitinkamai sutaupyti energiją. Ši ekonomiška vandens sistema bus ypatinga tuo, kad joje nesandarius vožtuvus bus galima pakeisti neardant infrastruktūros. Į sistemą bus integruoti jutikliai, kurie leis vožtuvams tapti „išmaniaisiais vožtuvais“ (angl. smart valves). 

Projektas prisidės prie Europos politikos įgyvendinimo: prie Vandens pagrindų direktyvos (angl. Water Framework Directive) projektas prisidės spręsdamas vandens trūkumo problemas, prie Geriamojo vandens direktyvos (angl. Drinking Water Directive) - vykdydamas geriamojo vandens kokybės veiksmingą stebėseną ir jos įvertinimą. Tai taip pat prisidės prie Efektyviai išteklius naudojančio Europos veiksmų plano (angl. Roadmap for a Resource Efficient Europe), nes projektas padės sumažinti vandens nuostolius vandentiekyje.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau