Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE16 ENV/ES/000169

Nauji ir atsirandantys teršalai (EP) yra sintetiniai ar natūraliai atsirandantys chemikalai, nors ne visi yra žinomi, tačiau manoma, kad visi jie sukelia neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, tačiau ne visi jie yra stebimi. Pavyzdžiui, Aplinkos kokybės standartų direktyvoje ar Prioritetinių medžiagų direktyvoje (angl. Environmental Quality Standards Directive or Priority Substances Directive) jos nėra išvardytos kaip teršalai. Pagrindinis EP šaltinis yra miesto nuotekos, taip pat ligoninių, žemės ūkio ir pramonės nuotekų valymo įrenginių nuotekos. Dabartinės NVĮ nėra skirtos EP apdorojimui ir šalinimui, dėl to išleidžiamos į aplinką. 

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenus iš nuotekų šalinančią optimizuotą adsorbcijos sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, kurie leis sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus. Bus išbandytas vandens apdorojimas pažangiu oksidacijos procesu, kurio metu naudojami šviesos impulsai, fotokatalizė, siekiant išnaikinti teršalus ir patogenus. Sistemai aprūpinti bus tiekiama energija iš atsinaujinančių šaltinių, proceso metu bus išvengta atliekų, nes medžiagos bus panaudojamos pakartotinai.

Projekto metu bus sukurtos gairės, kaip patobulinti NVĮ sistemas siekiant sumažinti neigiamą poveikį ekosistemoms ir žmonių sveikatai. Tokiu būdu šalinant teršalus, kurie šiuo metu netaikomi dabartinėse vandens vadybos sistemose. Projektas prisidės prie Europos direktyvos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje ir Vandens pagrindų direktyvos (angl.Water Framework Directive) įgyvendinimo.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau