Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE16 ENV/ES/000169

Nauji ir atsirandantys teršalai (EP) yra sintetiniai ar natūraliai atsirandantys chemikalai, nors ne visi yra žinomi, tačiau manoma, kad visi jie sukelia neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, tačiau ne visi jie yra stebimi. Pavyzdžiui, Aplinkos kokybės standartų direktyvoje ar Prioritetinių medžiagų direktyvoje (angl. Environmental Quality Standards Directive or Priority Substances Directive) jos nėra išvardytos kaip teršalai. Pagrindinis EP šaltinis yra miesto nuotekos, taip pat ligoninių, žemės ūkio ir pramonės nuotekų valymo įrenginių nuotekos. Dabartinės NVĮ nėra skirtos EP apdorojimui ir šalinimui, dėl to išleidžiamos į aplinką. 

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenus iš nuotekų šalinančią optimizuotą adsorbcijos sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, kurie leis sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus. Bus išbandytas vandens apdorojimas pažangiu oksidacijos procesu, kurio metu naudojami šviesos impulsai, fotokatalizė, siekiant išnaikinti teršalus ir patogenus. Sistemai aprūpinti bus tiekiama energija iš atsinaujinančių šaltinių, proceso metu bus išvengta atliekų, nes medžiagos bus panaudojamos pakartotinai.

Projekto metu bus sukurtos gairės, kaip patobulinti NVĮ sistemas siekiant sumažinti neigiamą poveikį ekosistemoms ir žmonių sveikatai. Tokiu būdu šalinant teršalus, kurie šiuo metu netaikomi dabartinėse vandens vadybos sistemose. Projektas prisidės prie Europos direktyvos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje ir Vandens pagrindų direktyvos (angl.Water Framework Directive) įgyvendinimo.

Projekto aprašas