LIFE HEAT-R - modulinės termoelektrinės atkūrimo sistema - tai efektyvus energijos panaudojimas energijai imliose pramonės šakose

LIFE16 ENV/ES/000344

Pastaraisiais metais nuolat auga šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai iš pramonės. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) iš pramonės kiekis pasaulyje išaugo nuo 10,4 Gt CO2 ekvivalento 1990 m. iki 15,4  Gt CO2 ekvivalento 2010 m.

Manoma, kad per ateinančius 25 metus pasaulinė energijos paklausa išaugs 40 %, todėl labai svarbu surasti sprendimus, kurie pagerintų kuro efektyvumą. Energijos surinkimo būdai gali padėti atgauti 20 proc. (140 teravatvalandžių) pramonės prarastos šilumos energijos. Tai reiškia, kad per metus išmetamųjų CO2 dujų kiekis sumažėtų 98 mln. tonų, o tai leistų sutaupyti 2,1 mlrd. EUR per metus.

Siekiant realizuoti šį potencialą, šilumos atliekų utilizavimo sprendimai turi tapti labiau pritaikomi prie įvairių pramonės objektų ir sumažinti jų priežiūros išlaidas. Termoelektrinės technologijos galėtų būti komerciškai perspektyvi priemonė šiems tikslams pasiekti.

„LIFE-HEAT-R“ yra su rinka susijęs (angl. close to market) projektas, kurio tikslas - parodyti naują technologiją, skirtą šilumos atliekinei energijai paversti elektros energija, remiantis termoelektriniu principu - „Seebeck“ efektu. Technologiją sudaro modulinis blokas, kuriame daug termoelektrinių generatorių valdomų naudojant patentuotą programuojamą valdymo įrenginį.

Ši technologija bus demonstruojama pramoniniuose sektoriuose, kuriuose išskiriamas didelis šilumos kiekis, trijuose bandomuosiuose objektuose (jie bus klasifikuojami pagal temperatūros intervalus), kurie leis dalį panaudotos energijos atgauti šilumos pavidalu ir paversti elektra. Gauta energija bus naudojama kitų procesų veiklai. Taip bus sumažinti CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai, nes visame procese ištekliai bus naudojami efektyviau.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau