LIFE HEAT-R - modulinės termoelektrinės atkūrimo sistema - tai efektyvus energijos panaudojimas energijai imliose pramonės šakose

LIFE16 ENV/ES/000344

Pastaraisiais metais nuolat auga šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai iš pramonės. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) iš pramonės kiekis pasaulyje išaugo nuo 10,4 Gt CO2 ekvivalento 1990 m. iki 15,4  Gt CO2 ekvivalento 2010 m.

Manoma, kad per ateinančius 25 metus pasaulinė energijos paklausa išaugs 40 %, todėl labai svarbu surasti sprendimus, kurie pagerintų kuro efektyvumą. Energijos surinkimo būdai gali padėti atgauti 20 proc. (140 teravatvalandžių) pramonės prarastos šilumos energijos. Tai reiškia, kad per metus išmetamųjų CO2 dujų kiekis sumažėtų 98 mln. tonų, o tai leistų sutaupyti 2,1 mlrd. EUR per metus.

Siekiant realizuoti šį potencialą, šilumos atliekų utilizavimo sprendimai turi tapti labiau pritaikomi prie įvairių pramonės objektų ir sumažinti jų priežiūros išlaidas. Termoelektrinės technologijos galėtų būti komerciškai perspektyvi priemonė šiems tikslams pasiekti.

„LIFE-HEAT-R“ yra su rinka susijęs (angl. close to market) projektas, kurio tikslas - parodyti naują technologiją, skirtą šilumos atliekinei energijai paversti elektros energija, remiantis termoelektriniu principu - „Seebeck“ efektu. Technologiją sudaro modulinis blokas, kuriame daug termoelektrinių generatorių valdomų naudojant patentuotą programuojamą valdymo įrenginį.

Ši technologija bus demonstruojama pramoniniuose sektoriuose, kuriuose išskiriamas didelis šilumos kiekis, trijuose bandomuosiuose objektuose (jie bus klasifikuojami pagal temperatūros intervalus), kurie leis dalį panaudotos energijos atgauti šilumos pavidalu ir paversti elektra. Gauta energija bus naudojama kitų procesų veiklai. Taip bus sumažinti CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai, nes visame procese ištekliai bus naudojami efektyviau.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau