SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

LIFE16 ENV/ES/000481

Europos Sąjungoje anglies degimo produktų (CCP), tokių kaip pelenai ir gipsas iš dūmų (FGD) kasmet susidaro daugiau nei 105 mln. tonų. Didelę jų dalį išvežant į sąvartynus užteršiamas vanduo ir dirvožemis.

Daugelyje Europos šalių dirvožemiai buvo nualinti dėl pramonės veiklos. Europos aplinkos agentūra (EEE, 2012) apskaičiavo, kad Europoje yra apie 2,5 mln. užterštų pramoninių teritorijų, kuriose pagrindinė dirvožemio degradacijos priežastis yra kasyba ir metalurgijos veikla. Metalo gavybos metu išsiskiria sunkieji metalai į dirvožemį, taip pablogindami jo fizines, chemines ir biologines savybes. Paviršinio ir požeminio vandens kokybę neigiamai veikia ir metalo kasybos atliekos. EEE duomenimis, nuo sunkiųjų metalų taršos kenčia 21 Europos Sąjungos valstybė ir tai yra pagrindinė prastos vandens kokybės dvylikoje Europos šalių, įskaitant Ispaniją, priežastis. Remiantis statistika, Europoje yra daugiau nei 965 000 apleistų teritorijų (Ispanijoje - 4 900), kurios užima bent 214 000 ha. Dėl to, kad šiuo klausimu nėra suderintų teisės aktų, tūkstančiai senų užterštų teritorijų yra nenaudojamos arba nėra tinkamai atkurtos.

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Skatinant anglies degimo produktų perdirbimą, projektas prisideda prie ES Pagrindų direktyvos dėl atliekų (angl. EU Waste Framework Directive) įgyvendinimo. Tai pagerins nuotekų vandens kokybę bandomosiose teritorijose, laikantis Vandens pagrindų direktyvos (angl. Water Framework Directive) ir ES požeminio vandens direktyvos (angl. EU Groundwater Directive) tikslų. Subproduktai4LIFE taip pat atitinka Aplinkos kokybės standartų direktyvą (angl. Environmental Quality Standards Directive), nes juo sprendžiamas gyvsidabrio užterštumas vandenyje ir dirvožemyje (gyvsidabris yra priskiriamas prioritetinei medžiagai direktyvos II priede). Dirvožemio atkūrimo veiksmai tiesiogiai prisideda prie Dirvožemio apsaugos teminės strategijos (angl. Soil Thematic Strategy) įgyvendinimo.

Projekto aprašas