LIFE C-LOW-N ASPHALT – asfaltas, saugantis nuo triukšmo ir karščio

LIFE16 ENV/FR/000384

Skaičiuojama, kad net 37 mln. Europos gyventojų kenčia nuo transporto sukeliamo triukšmo, pavojingo sveikatai. Kita didelė Europos miestų problema - dėl klimato kaitos suaktyvėjusi pastaraisiais metais – tai karščio bangos. Miestuose susidarančios karščio salos, kai oro ir paviršiaus temperatūros yra aukštesnės nei aplinkinėse vietovėse, yra itin pavojingos žmonių sveikatai.

Paryžiuje šios problemos yra itin aktualios, kur 22% gyventojų kenčia nuo transporto sukeliamo triukšmo ir kur 2003 m. praėjusi karščio banga nusinešė 15 000 žmonių gyvybių.   

LIFE projektas LIFE C-LOW-N ASPHALT siekia pasiūlyti sprendimą, galintį palengvinti šias miesto problemas – specialų kelių dengimą. Specialiu sluoksniu padengus miesto gatves, būtų sumažintas triukšmo lygis ir sumažėtų paviršiaus oro temperatūra. 

Ši speciali gatvių danga turi mikroskopines poras, kurios gali sugerti iki pusės triukšmo, išskiriamo jomis važiuojant. Projekto metu bus tobulinamos šiuo metu naudojamų asfalto mišinių savybės ir ekonomišku būdu prailginamas jų patvarumas, padidinamas tvirtumas. 

Siekiant sušvelninti miesto karščio salos efektą, bus testuojamas šių dangų gebėjimas sulaikyti ant jo purškiamą vandenį. Taip pat, pakeitus tamsias asfalto mišinio granules į šviesesnes, tikimasi, kad gatvių paviršius atspindės daugiau saulės šviesos ir temperatūra virš gatvių paviršiaus sumažės 2-3 °C laipsniais.  

Nors nesitikima, kad ši kelių danga visiškai išspręs urbanizacijos ir klimato kaitos iššūkius, tačiau suderinus tai su papildomais sprendimais (miesto augalija, žalių oazių mieste ir mokyklų kiemuose kūrimas, pėsčiųjų zonų praplėtimas) būtų pastebimas teigiamas poveikis.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau