LIFE ASPIRE - Pažangi logistikos platforma, siekiant pagerinti miesto aplinką ir prekių mobilumą

LIFE16 ENV/IT/000004

Nors krovininis transportas sudaro 10-18 proc. viso miesto transporto, tačiau išmeta ketvirtadalį, t.y. apie 25 proc. transporto oro taršos ir sąlygoja daugiau nei 20 proc. miestų spūsčių. Be to, krovininis transportas labiausiai įtakoja kelių dangos nelygumus. Nors ES miestuose stengiamasi pagerinti  situaciją, tačiau poreikis paspartinti tvaresnių miesto logistikos sprendimų įgyvendinimą nuolat auga.

Atsižvelgiant į paskutinės mylios kelionių ypatumus ir žmonių kenčiančių dėl miestų užterštumo skaičių, miesto logistikos procesų optimizavimas gali svariai prisidėti gerinant bendrą mobilumą mieste ir skatinant naujas ekonomiškai efektyvias operacijas, technologijas, paslaugas ir verslo modelius.

Italijos mieste Luka eismas yra sudėtingas dėl istorinėje srityje esančių tankių siaurų gatvelių tinklo ir papildomų apribojimų dėl istorinių pastatų, paminklų ir pėsčiųjų srautų lankytojams. Panašios sąlygos būdingos Stokholmo (Švedija) ir Zadaro (Kroatija) miestams.

Projekto „LIFE ASPIRE“ tikslas yra integruoto priemonių rinkinio (norminių, organizacinių, eksploatacinių ir technologinių priemonių) įgyvendinimas, pratęsiant tuos veiksmus, kurie anksčiau buvo įdiegti Lukoje, siekiant aukštesnių energijos vartojimo efektyvumo ir miesto oro kokybės standartų. Projekto metu planuojama įvesti „kreditais pagrįstą“ patekimo į miestą politiką, siekiant transporto operatoriams taikyti lanksčius kelių įkainojimo kriterijus. Pagrindinė naujovė yra politikos, kuria atlyginama arba baudžiama transporto operatoriams, įgyvendinimas, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, tokius kaip transporto priemonės išmetami teršalai, buvimo trukmė, kelionių dažnumas ir laiko tarpsnių ar naujų logistikos paslaugų naudojimas.

Projekto metu bus sukurta logistikos kreditų valdymo platforma (LOCMAP), valdanti dvi naujas logistikos paslaugas: Stovėjimo vietos pakrovimui / iškrovimui ir dalinimasis krovininiais dviračiais. LOCMAP platformoje taip pat bus integruota su esama prieigos kontrolės sistema, patobulinta RFID technologija, kad būtų galima kontroliuoti komercinių transporto priemonių įvažiavimą ir išvažiavimą riboto eismo zonoje. Tokiu būdu platforma LOCMAP apdovanos ekologiškesnes transporto priemones, suteikdamos didesnį kreditų skaičių. Kreditais pagrįstos prieigos kontrolės politikos pakartojamumo ir perkeliamumo galimybės bus patikrintos Stokholme (Švedija) ir Zadare (Kroatija), atsižvelgiant į vietos aplinkybes.

Projektas „LIFE ASPIRE“ sprendžia pagrindinę problemą - tvaraus krovinių paskirstymo miestuose plėtrą. Miestų konkurencingumas mažėja, kai pablogėja gyvenimo kokybė, daroma žala aplinkai, kelionės užtrunka vis ilgiau, tuo pačiu didėja kelionės išlaidos. Todėl projektas skirtas daugeliui ES politikos sričių, įskaitant Visuotinį susitarimą dėl klimato pokyčių (Paryžiaus susitarimą), susijusį su tvariu krovinių vežimu miesto teritorijose, Direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės, švaresnio oro Europoje, triukšmo mažinimo ir miesto oro kokybės gerinimo bei komunikato „Europos Strategija dėl žemo išmetamųjų teršalų judumo“ COM (2016) 501 taikymo.

Laukiami rezultatai: projekto „LIFE ASPIRE“ priemonių įgyvendinimas atspindi naują požiūrį į miesto krovinių paskirstymo valdymą (ir ypač paskutinios mylios pristatymą), sprendžiant šią problemą, priimant emisijų mažinimo priemones (pvz., RFID), ekologines - tvarios logistikos paslaugas (pakrovimo / iškrovimo automobilių stovėjimo aikštelės ir dalijimasis krovininiu dviračiu) ir veiksmingas (novatoriškos) taisykles (pvz., kredito paskatos).