LIFE De-BAY – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas

LIFE16 ENV/IT/000220

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (toliau – ENT) tapo visuotine problema. Remiantis ES teisės aktais, mažiausiai 85 % transporto priemonės masės turėtų būti perdirbama. Nepaisant to, naudojant šiuo metu prieinamas priemones, ENT komponentų atskyrimas vis dar užima daug laiko, ypač mažiems ir vidutiniams išmontuotojams. Todėl daugelis ENT išardomi labai paviršutiniškai prieš siunčiant juos į išmontavimo ir smulkinimo įrenginius, net tais atvejais, kai būtų galima panaudoti nemažą kiekį skysčių ir medžiagų. Nemetalinės ENT dalys sudaro maždaug 30 % masės ir paprastai neperdirbama mažose išmontavimo vietose. Vietoj to, likučiai iš automatinio smulkintuvo paprastai patenka į sąvartyną.

Projekto „LIFE De-BAY“ tikslas yra sumažinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių poveikį aplinkai, kuriant efektyvesnes mažų ir vidutinių išmontuotojų utilizavimo sistemas bei metodus. Ši technologija bus patvirtinta ir pademonstruota dviejose bandomosiose išmontavimo vietose siekiant sudaryti sąlygas daug greitesniam ir veiksmingesniam transporto priemonių medžiagų ir komponentų (pvz., plastiko, stiklo ir filtrų) bei iki 99 % visų ENT skysčių utilizavimui daug greičiau ir efektyviau.

„LIFE De-BAY“ dėka išmontuotojai panaudos dabartinius įrankius ir sistemas, tai padės šešis kartus greičiau išrinkti ENT ir kur kas saugesnėmis sąlygomis. Projektu siekiama sumažinti ENT poveikį aplinkai padidinant ENT skysčių ir medžiagų utilizavimą išmontavimo vietose pagal ES atliekų tvarkymo įstatymus, ypač pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvą ir Motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo direktyvą 2005/64/EB, atsižvelgiant į jų pakartotinį naudojimą, perdirbamumą ir utilizavimą. Projektas taip pat atitinka Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planą (angl. Roadmap for a Resource Efficient Europe). 

Laukiami projekto rezultatai: planuojama, kad iki projekto pabaigos bus išmontuota 800–850 automobilių. Tikimasi, kad išaugs panaudotų skysčių utilizavimas, ardymo metu planuojama surinkti apie 37,5 litro degalų, 0,5 litro pakabos alyvos, 0,4 litro stabdžių skysčio, 11 litrų pavarų dėžės alyvos, 0,4 litro vairo stiprintuvo alyvos, 4 litrų variklio alyvos, 3,5 litro aušinimo skysčių, 2 litrų priekinio stiklo plovimo skysčio, 400 g oro kondicionieriaus aušinimo skysčio. Planuojama perdirbti išardytų automobilių stiklą, plastiką ir filtrus. Nuo eksploatuoti netinkamų automobilių plastikai, stiklas ir filtrai bus nuimami per 30 minučių, o bendras demontavimo laikas sutrumpės net 84 %. Planuojama, kad koordinuojantysis naudos gavėjas „Flexbimec“ išaugins savo metinę apyvartą maždaug 3,4 mln. Eur. Be to, bus sukurtos 8-9 naujos darbo vietos.

Projekto aprašas