i-REXFO LIFE – maisto su besibaigiančiu galiojimu grąžinimas į maisto grandinę

LIFE16 ENV/IT/000547

Maistas, kurį mes vartojame, daro įtaką aplinkai dėl didelių sunaudojamų energijos ir gamtinių išteklių kiekių bei su tuo susijusių išmetamųjų teršalų per visą jo gyvavimo ciklą. Bendras maisto atliekų (daugiau nei 40 mln. tonų), išmetamų į Europos Sąjungos sąvartynus kiekis kasmet sudaro apie 76 mln. CO2 ekvivalento per metus, neatsižvelgiant į jo transportavimą ir pakavimą. Šį skaičių būtų galima gerokai sumažinti, jei mažmeninės prekybos, maitinimo pramonės, kepyklų, maisto perdirbimo srityse sumažėtų maisto atliekų.

Bendras „i-REXFO LIFE“ projekto tikslas - parodyti inovatyvaus verslo požiūrio, kuris apjungia maisto atliekų mažinimą ir maisto atliekų energijos naudingumą, įgyvendinamumą, tvarumą ir atkartojamumą. Tikslas yra užkirsti kelią maistą šalinti sąvartynuose ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimus bei sukurti naujas galimybes panaudoti maistą su pasibaigusiu galiojimo terminu. Konkretūs tikslai yra šie: sukurti ir išbandyti i-REXFO metodą, t.y.  projektavimo, taikymo ir perdavimo priemonę, padedančią apibrėžti geografinę sritį, teisinės sistemos gaires. Taip pat pademonstruoti maisto su pasibaigusiu galiojimu mažinimo strategijos (REF) tvarumą demonstraciniais veiksmais Umbrijoje (Italija), prekybos centruose ir įstaigose, rengiančiose ir tiekiančiuose maistą ir gėrimus (viešbučius, restoranus ir kavines: HoReCa). Projekto metu maistą su besibaigiančio galiojimo terminu perduoti labdaros organizacijoms (Umbrijoje, dviejuose Italijos ir dviejuose Vengrijos regionuose).

Projekto veiksmai padės pasiekti efektyvaus Europos išteklių plano tikslus. Projektas prisidės prie tikslo iki 2020 m. perpus sumažinti maisto atliekų kiekį ir priemones, skatinančias atskirą biologinių atliekų surinkimą, kartu su žiedinės ekonomikos veiksmų planu, sąvartynų direktyva ir atliekų sistema.

Projekto aprašas