LIFE EconomisE - mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantys pastatai Suomijoje

LIFE16 GIC/FI/000072

Europos Sąjungoje pastatams tenka svarbus vaidmuo bandant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau-ŠESD) išmetimus. 2014 m. Suomijos klimato komisijos (angl. Finnish Climate Panel) duomenimis, padidinus esamų pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrinus griežtų mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių standartų taikymą naujiems pastatams, iki 2050 m. suvartojamos energijos ŠESD išmetimus galima sumažinti 50%.

Projektas „LIFE EconomisE“ sumažins išmetamų teršalų kiekį bendradarbiaudamas per „EconomisE“ platformą su savivaldybėmis, kartu skatindamas mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią ekonomiką. Projektas bus vykdomas siekiant 2020, 2030 ir 2050 m. ŠESD kiekio sumažinimo ir ES prisitaikymo strategijos tikslų. ES lygio bendradarbiavimu siekiama užtikrinti, kad ES valstybių narių pamokos informuotų apie įgyvendinimą ir kad rezultatai būtų tinkamai paskleisti.

Konkretūs projekto tikslai: iki 2020 m. sukurti „EconomisE“ platformą, kuri įgalins suderintus daugelio suinteresuotųjų šalių veiksmus, kad būtų galima pagreitinti energijos dekarbonizavimą ir atsparumą Suomijos pastatuose; pasiekti, kad 75% institucijų pereitų prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų investicijų, būtų aiškiai orientuotos į pastatų dekarbonizavimą ir atsparumo klimatui didinimą iki 2020 m.; užtikrinti, kad 20 savivaldybių ir didelių miestų sprendimų priėmėjų ir valstybės tarnautojų priimtų sprendimus dėl investavimo, remdamiesi gyvavimo ciklo planavimu, atsižvelgiant į geriausią energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo praktiką, kad būtų galima dekarbonizuoti pastatus.

Projekte numatomas efektyvus projekto valdymas, siekiant užtikrinti projekto veiksmų tvarumą sukuriant integruotą stebėjimo procesą ir vertinimo strategiją, taip pat palaikančias struktūras ir pažangias ataskaitas. Siekdamas padidinti atkartojamumą ir perkeliamumą, projektas, naudodamasis įvairiais sklaidos kanalais, susisieks su maždaug 200 suinteresuotųjų šalių ES valstybėse narėse, kad būtų galima paskleisti įgytą patirtį.

Laukiami rezultatai: 30 investicinių, novatoriškų, daugiašalių projektų vystymas, sukurtų bendradarbiaujant investuotojams, savivaldybėms ir gerai įsitvirtinusioms korporacijoms; 75% institucijų, valdančių nekilnojamąjį turtą, susipažinimas su geriausios praktikos pavyzdžiais, siekiant prisitaikyti prie 1,5 / 2 °C temperatūros kilimo. Tarptautiniai investuotojai kartu su likusiais 25% Suomijos investuotojų pasinaudos geriausia praktika, suformuota įgyvendinus projektą. Bus apmokyta 200 savivaldybių sprendimų priėmėjų ir valstybės tarnautojų investuoti į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias investicijas.

Savivaldybėms bus parengtas investicijų į energijos vartojimo efektyvumą gidas; HINKU patarimai pritaikyti planuojant investicijas individualiuose pastatuose siekiant užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą (HINKU projekte dalyvauja maždaug 27 savivaldybės, taip pat įmonės ir ekspertai, padedantys kaip partneriai, įsipareigoję įgyvendinti daugybę sprendimų radikaliai sumažinti ŠESD išmetimą iki 2030 m.); Individualiems poreikiams pritaikytas energijos vartojimo efektyvumo patarimas FISU (Suomijos tvarių bendruomenių) savivaldybėms pasirinkti ir organizuoti būsimas investicijas (FISU projektas įtraukia savivaldybes ir miestus iki 2050 m. pasiekti anglies neutralumą, neišmetamų teršalų kiekį ir tvarų ekologinį pėdsaką); 150 naujų investicijų, kurių bendra suma yra 1,5 mln. EUR, įgyvendinimas; 300 straipsnių sukūrimas įvairiuose žiniasklaidos kanaluose, siekiant parodyti siūlomų energijos vartojimo efektyvumo veiksmų pranašumus.

Projekto aprašas