FISH FOR LIFE - Gilorto upės žuvų migracijos koridorių ir buveinių atkūrimas

LIFE16 NAT/RO/000778

Lapkričio 23-oji - Šv. Klemenso, Žvejų globėjo diena. Šis šventasis globoja valtininkus, jūreivius ir visus ant vandens dirbančius žmones.

Šia proga pristatome Rumunijos koordinuojamą LIFE projektą Fish for LIFE, LIFE16 NAT/RO/000778.

Gilorto upė Rumunijoje yra viena iš upių, kur žmogaus įtaka yra beveik nepastebima. Dėl šios priežasties upės bioįvairovė yra didelė. Šioje upėje gyvena tokios žuvys, kaip ukraininė nėgė (lot. Eudontomyzon mariae), baltapelekis gružlys (lot. Gobio albipinnatus) ir auksaspalvis kirtiklis (lot. Sabanejewia aurata). Šios trys rūšys yra įtrauktos į Buveinių direktyvos II priedą tarp rūšių, kurios susiduria su nepalankia ir netinkama apsaugos būkle. Be to, upė svarbi ir kitoms gyvūnų rūšims, tokioms kaip Europinė ūdra (lot. Lutra lutra) ir geltonoji rupūžė (lot. Bombina variegata). Reiktų paminėti, kad Gilorto upė priklauso Natura 2000 tinklui, tačiau šioje upėje buvo pastatytos hidroelektrinės užtvankos, kurių sukurta energija tiekiama didelėms elektrinėms. Ši situacija nepalanki migruojančioms žuvims. 

LIFE projekto tikslas - pagerinti buveines Gilorto upėje gyvenančioms reofilinėms žuvų rūšims (t. y. gyvenančių sparčiai besikeičiančiuose vandenyse). Projekto metu bus užtikrinta geresnė gėlavandenių žuvų apsaugos būklė upės Natura 2000 tinkle, sumažinant neigiamą poveikį 120 km upių ruože. Taip pat bus atkurtos hidro morfologinės sąlygos, palankios veisimui, maitinimui ir apsaugai, upių buveinėms.

Projekto aprašas