FISH FOR LIFE - Gilorto upės žuvų migracijos koridorių ir buveinių atkūrimas

LIFE16 NAT/RO/000778

Lapkričio 23-oji - Šv. Klemenso, Žvejų globėjo diena. Šis šventasis globoja valtininkus, jūreivius ir visus ant vandens dirbančius žmones.

Šia proga pristatome Rumunijos koordinuojamą LIFE projektą Fish for LIFE, LIFE16 NAT/RO/000778.

Gilorto upė Rumunijoje yra viena iš upių, kur žmogaus įtaka yra beveik nepastebima. Dėl šios priežasties upės bioįvairovė yra didelė. Šioje upėje gyvena tokios žuvys, kaip ukraininė nėgė (lot. Eudontomyzon mariae), baltapelekis gružlys (lot. Gobio albipinnatus) ir auksaspalvis kirtiklis (lot. Sabanejewia aurata). Šios trys rūšys yra įtrauktos į Buveinių direktyvos II priedą tarp rūšių, kurios susiduria su nepalankia ir netinkama apsaugos būkle. Be to, upė svarbi ir kitoms gyvūnų rūšims, tokioms kaip Europinė ūdra (lot. Lutra lutra) ir geltonoji rupūžė (lot. Bombina variegata). Reiktų paminėti, kad Gilorto upė priklauso Natura 2000 tinklui, tačiau šioje upėje buvo pastatytos hidroelektrinės užtvankos, kurių sukurta energija tiekiama didelėms elektrinėms. Ši situacija nepalanki migruojančioms žuvims. 

LIFE projekto tikslas - pagerinti buveines Gilorto upėje gyvenančioms reofilinėms žuvų rūšims (t. y. gyvenančių sparčiai besikeičiančiuose vandenyse). Projekto metu bus užtikrinta geresnė gėlavandenių žuvų apsaugos būklė upės Natura 2000 tinkle, sumažinant neigiamą poveikį 120 km upių ruože. Taip pat bus atkurtos hidro morfologinės sąlygos, palankios veisimui, maitinimui ir apsaugai, upių buveinėms.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau