LIFE UrbanStorm - tvarių ir klimatui atsparių miesto lietaus nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Šiaurės šalių savivaldybėms

LIFE17 CCA/EE/000122

Remiantis klimato projekcijomis, Estijoje iki 2100 m. reikšmingai pasikeis temperatūra, vėjas ir kritulių kiekis. Nors 1961–2012 m. Estijoje metinis kritulių kiekis padidėjo vidutiniškai 2,2 mm per metus, šiame amžiuje šis skaičius išaugs iki 19%. Didžiausias kritulių kiekio augimas numatomas pavasariais (24 proc.) ir žiemomis (22 proc.). Prognozuojama, kad 2021–2030 m. laikotarpiu kritulių dažnis, viršijantis 30 mm per dieną, padidės 99%, 2031–2050 m. - 231%, o 2051–2100 - 435%. Dėl to lietaus vandens surinkimo sistemose ir nuotekų valymo įrenginiuose padidės apkrovimas. Jau šiuo metu esamos lietaus vandens sistemos nesugeba susidoroti su lietumi, o lietaus kanalizacijos sistemos patiria sunkumų.

Pagrindinis projekto "LIFE UrbanStorm" tikslas yra padidinti Estijos savivaldybių atsparumą klimatui, ypač jų gebėjimą valdyti potvynius, kuriuos sukelia gausūs krituliai. Tai palengvins prisitaikymo prie klimato kaitos strategijų ir veiksmų planų kūrimą ir įgyvendinimą vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, pirmenybę teikiant ekosistemomis pagrįstiems metodams. Projektas taip pat bus sutelktas į naujoviškos kompleksinės lietaus nuotekų tvarkymo sistemos, kuri apims lietaus vandens surinkimą ir pakartotinį naudojimą, sukūrimą. Demonstravimo metu bus įtraukti vietos gyventojai, skatinant juos lietaus vandenį naudoti tvariai ir keisti vandens vartojimo įpročius.

Laukiami rezultatai: bus pateiktas pasiūlymas apmokestinti lietaus vandens sistemą, kuri skatintų tvarių drenažo sistemų statybą ir taip sumažintų spaudimą miesto drenažo sistemoms. Viimsi ir Talino miestams bus parengtos strategijos ir veiksmų planai, apimantys atsparumo klimato kaitos poveikiui didinimo priemones. Bus sukurta ekonomiška lietaus vandens valdymo sistema Viimsyje, apimanti keturias mobilias meteorologines stotis ir šešis srauto matuoklius šešiose vietose. Bus įkurtos keturios gamtinių tvarių miesto drenažo sistemų demonstravimo vietos Viimsyje. Dėl sukurtų demonstracinių vietų penki hektarai žemės potvyniams taps atsparūs ir mažiausiai aštuoni miestai pradės rengti prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas bei veiksmų planus.

Projekto aprašas