LIFE BIOBCOMPO: mažo tankio termoplastinės medžiagos – automobilių gamyboje puiki alternatyva

LIFE17 CCM/PL/000049

2015 m. transportas išmetė 25,8 proc. visų Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). Kelių transportas sudaro didžiąją šių teršalų dalį - beveik 73 proc. Pagrindiniai teršėjai keliuose yra lengvieji automobiliai, kurie išmeta 44,5% teršalų ir sunkiasvorės transporto priemonės, išmetančios 18,8% teršalų. Transportas yra vienintelis iš pagrindinių Europos Sąjungos sektorių, kuriame šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija vis dar auga. 1990–2017 m. transporto sektoriaus ŠESD išmetimai išaugo daugiau nei 23%. Kad būtų pasiektas 2011 m. transporto baltojoje knygoje nustatytas 60% išmetamų ŠESD kiekis, iki 2050 m. transporto išmetamų teršalų kiekis turi sumažėti 68%.

Norint pasiekti tikslą, reikės pertvarkyti politiką, siekiant sumažinti transporto poreikius ir įvesti individualaus transporto apribojimus. Reikėtų skatinti viešąjį transportą, kurti mažai taršias transporto priemones (pvz., elektromobilius) ir plačiau naudoti alternatyvius degalus (biokurą, gamtines dujas ir kt.). Išmetamųjų teršalų kiekį galima sumažinti ir pakeitus automobilio dizainą (efektyvesni varikliai, geresnė aerodinamika ir mažesnis transporto priemonės svoris).

Pagrindinis projekto LIFE BIOBCOMPO tikslas yra sumažinti naujų transporto priemonių ekologinį pėdsaką naudojant novatoriškus mažo tankio termoplastinius kompozitus, pagamintus iš atsinaujinančių (biologinių) šaltinių, kad būtų pasiektas 2011 m. ES transporto baltojoje knygoje nustatytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimo tikslas. Norint pasiekti šį tikslą, projekte bus sukurtos labai mažo tankio termoplastinės medžiagos pramoniniu mastu, kurios bus gera alternatyva gaminant automobilių įrangą ir dalis.

Konkretūs projekto tikslai: optimizuoti biologinius komponentus, kurie bus naudojami naujoviškų produktų gamybai (geriausių matricų, pluoštų ir priedų parinkimas, pagamintų medžiagų apibūdinimas ir jų galutinis derinimas). Taip pat tikimąsi optimizuoti liejimo procesą, prototipų gamybą ir kvalifikavimą, ikipramoninį komponentų, pagamintų iš bioproduktų kompozicijos, gamybą ir jų montavimą transporto priemonėse bei sukurti kompozicinių medžiagų perdirbimo procesą ir patikrinti jo perdirbimo galimybes. Projekto metu bus parengtas verslo planas, siekiant pritaikyti išbandytą metodiką ir kituose rinkos sektoriuose visoje Europoje.

Projekto LIFE BIOBCOMPO metu bus siekiama užtikrinti, kad novatoriškų lengvų kompozitų gamybos sąnaudos būtų perspektyvios ir kad pasibaigus jų gyvavimo ciklui naujos medžiagos būtų visiškai perdirbamos. Projektas padės įgyvendinti Europos Komisijos pasiūlymą sumažinti su transporto sektoriumi susijusį ŠESD, nuo 2021 m. sumažinant naujų automobilių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį iki 95 g CO2/km.

Laukiami rezultatai: gaminant lengvesnius automobilius bus sumažinti transporto priemonės išmetami CO g/cm3. Bus gaminamos automobilių dalys iš biologinių, mažo tankio ir mažo poveikio aplinkai polimerų kompozitų. Planuojama optimizuoti bent vieną biologiškai sudėtinį kompozitą automobilių komponentams gaminti. Projekto metu bus siekiama patobulintas dalis sumontuoti 30000 vnt. naujų automobilių. 

Projekto aprašas