LIFE REWEART - žiedinės ekonomikos ciklas organiškai perdirbamai avalynei

LIFE17 ENV/ES/000290

Avalynės pramonėje vis dar trūksta ekologiškai pagrįstų gamybos ir žaliavų perdirbimo metodų. Batų gamintojai dažniausiai yra mažos ir vidutinės įmonės, kurios retai įdarbina aplinkosaugos specialistus. Platus klijų ir tirpiklių naudojimas avalynės gamyboje ir perdirbime gali būti ypač naudingas siekiant efektyviau naudoti išteklius. Be to, avalynės gamyboje reiktų patobulinti medžiagų gamybą, transportavimą ir perdirbimą. Ispanijoje, Italijoje ir Rumunijoje, įsikūrusios įmonės buvo įvardytos kaip pagrindinės šio sektoriaus inovacijų dalyvės, kurios pagamina 73% visos avalynės produkcijos Europos Sąjungoje.

Projekto REWEART tikslas yra pagerinti avalynės gamybą Europos Sąjungoje, pradedant Ispanijoje, Italijoje ir Rumunijoje įsikūrusiomis įmonėmis. Optimizavus išteklių pasirinkimą ir įgyvendinant naujas technologijas, ištekliai ir tvarkomos atliekos bus perdirbamos efektyviau. „Vesica Piscis“ pagamintų lengvai nuimamų batų padų yra vienas iš novatoriškų medžiagų pavyzdžių, toks dizainas gali padėti ekologiškesnei avalynės pramonei, mažinant vandens naudojimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir gamybos atliekas. Be to, kad būtų tobulinami gamybos ir perdirbimo procesai, projektu siekiama sukurti perkeliamus metodus, kad naujovės būtų skleidžiamos visame sektoriuje. Projekto metu bus siekiama avalynės gamyboje naudoti daugkartines medžiagas, efektyviai naudoti išteklius ir mažinti į aplinką išmetamą anglies dioksido kiekį. Tokiu būdu projektas prisidės prie ES žiedinės ekonomikos paketo, Pramonės išmetamų teršalų direktyvos bei 2020 m. Klimato ir energetikos paketo tikslų įgyvendinimo.

Laukiami rezultatai: sukurti į paslaugas orientuotą sistemą, kad būtų sumažintas išteklių sunaudojimas, energijos poreikis ir vartojimo prekių susidarymas. Tuo pačiu bus siekiama pagerinti pramoninio dizaino ir surinkimo metodus, kad būtų galima perdirbti ir pakartotinai naudoti daugiau avalynės gamybai naudojamų medžiagų. Bus sukurti avalynės gaminių perdirbimo, išteklių sunaudojimo, atliekų susidarymo ir sąnaudų įvertinimo metodai bei praktiniai sprendimai dėl ekologinio projektavimo, kad vartotojai būtų geriau informuojami apie jų pirkinių poveikį aplinkai. Iki 2021 m. planuojama pasiekti 15 milijonų apyvartą, taip pademonstruojant projekto REWEART naudą vartotojams ir avalynės prekės ženklų savininkams.

Projekto aprašas