Green Foundry LIFE - neorganinė surišimo sistema liejimo pramonėje

LIFE17 ENV/FI/000173

Liejimo pramonėje Europos Sąjungoje dirba daugiau nei 290 000 žmonių. Be to, liejyklos teikia žaliavas kitoms pramonės šakoms, tokioms kaip automobilių, laivų statybos, statybos sektoriai. Šiuolaikinių smėlio liejimo sistemų, naudojančių neorganinius rišiklius, taikymas turėtų didelį teigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai bei padidintų Europos liejyklų konkurencingumą.

„Green Foundry LIFE“ pristatys naujas smėlio liejimo technologijas, skirtas išmetamiesiems teršalams mažinti, gerinti patalpų oro kokybę ir remti žiedinę ekonomiką, pakartotinai panaudojant liejimo smėlį, kuris paprastai šalinamas sąvartynuose. Tai reiškia, kad organiniai rišikliai bus pakeisti neorganiniais rišikliais. Organiniai rišikliai išskiria pavojingus liejimo garus ir smulkias daleles, tokias kaip rišiklio aerozoliai. Paspartindamas neorganinių rišiklių įsisavinimą, projektas turėtų didelį poveikį mažinant pavojingus išmetimus ir gerinant patalpų oro kokybę liejykloms. Naujasis procesas  naudos mažiau smėlio, vandens ir energijos. Bandomųjų liejyklų Suomijoje ir Italijoje rezultatai bus pristatomi kitoms pramonės įmonėms. „Green Foundry LIFE“ paskelbs geriausius prieinamus metodus neorganinių rišiklių sistemų įterpimui geležies ir plieno liejyklose ir įtrauks juos į Europos Sąjungos smėlio ir liejyklų geriausių turimų technologijų dokumentą.

Šis LIFE projektas tiesiogiai susijęs su Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos dalimi, kurioje nurodomi taršos prevencijos ir mažinimo metodų kūrimo ir išbandymo projektai. „Green Foundry LIFE“ dalyvaus partneriai iš Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos ir Ispanijos.

Planuojami rezultatai: 80% bus sumažintas tam tikrų pavojingų į orą išmetamų teršalų kiekis liejykloje, taip pagerinant aplinkos orą ir sumažinant riziką sveikatai. Planuojama, kad 75 proc. pavojingų liekanų smėlyje bus perdirbta. Iki projekto pabaigos dviejose pilotinėse liejyklose (Karhula liejykla, Suomija; FOM Tacconi, Italija) bus įdiegta neorganinė surišimo sistema. Bus atlikti neorganinių rišiklių masės balanso skaičiavimai ir atlikti palyginimai su organinėmis rišamosiomis medžiagomis (furanais, fenoliu ir žaliu smėliu), nustatant, kurios medžiagos duos geriausią teigiamą poveikį aplinkai. Išsamūs išmetamųjų teršalų kiekio ir patalpų oro kokybės matavimai bus atliekami trijose skirtingose ​​neorganinėse bandomosiose liejyklose ir dviejose organinėse rišamosios sistemos bandomosiose liejyklose Europoje. Bus parengta galimybių ataskaita apie geriausią liejimo pramonėje panaudoto smėlio perdirbimą ir pakartotinio naudojimo praktiką remiantis skirtingų neorganinių ir organinių liejinių smėlio valymo bei pakartotinio naudojimo metodų palyginimu. Bus parengtas naujas leidinys, apibūdinantis neorganinių rišiklių sistemų diegimą techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu. Planuojama kad per penkerius metus nuo projekto pabaigos išbandytą neorganinę rišiklio sistemą įsidiegs 300 liejyklų.

Projekto aprašas