LIFE SMART IN'AIR - pažangus patalpų oro monitoringo tinklas, skirtas sumažinti teršalų poveikį aplinkai ir sveikatai

LIFE17 ENV/FR/000330

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 2012 m. oro tarša sukėlė 7 milijonus ankstyvų mirčių, tame tarpe ir 600 000 žmonių mirtį Europoje. Didelė ES gyventojų dalis susiduria su aukštu oro taršos lygiu, ypač pastatų viduje. Vidiniai oro teršalai gali sukelti vėžį, astmą, alergiją ir kitą neigiamą poveikį sveikatai. Dauguma Europos piliečių praleidžia daugiau kaip 90 % savo laiko uždaroje ar pusiau uždaroje aplinkoje. Vidinis oro užterštumas yra sudėtingas klausimas dėl įvairių veiksnių, tokių kaip patalpų vėdinimas, pastatų ir jų išmetamų teršalų (dažų, baldų, šildymo ir aušinimo sistemų ir kt.) bei žmogaus veiklos (virimo, valymo ir kt.). Pavojingiausi patalpų oro teršalai yra formaldehidas ir lakieji organiniai junginiai (angl. BTEX - benzenas, toluenas, etilbenzenas ir ksilenai). Nustatytos ribinės vertės benzenui (5 µg / m3) ir formaldehidui (30 µg / m3).

Projekto LIFE SMART IN'AIR tikslas - sukurti naujos kartos formaldehido ir lakiųjų organinių junginių analizatorius, kad būtų galima stebėti ir pagerinti patalpų oro kokybę, kurie būtų penkis kartus mažesni nei šiuo metu esantys rinkoje. Taip pat bus sukurta nauja nešiojamoji kalibravimo sistema. Analizatorių surinkti duomenys sudarys galimybę ekspertams įvertinti ir palyginti teršalų poveikį sveikatai. Nustatydamas taršos šaltinius, projektas gali išbandyti veiksmų ir geriausios praktikos įgyvendinimo poveikį jų sumažinimui arba pašalinimui. Dėl daugybės veiksnių, lemiančių patalpų oro kokybę, šis projektas padės įgyvendinti daugelį ES politikos krypčių, kurios prisideda prie saugių, sveikų ir tvarių pastatų, įskaitant teisės aktus dėl pastatų įrangos ir ventiliacijos (pvz., Statybos produktai ir dažų direktyva), vartojimo produktų (pvz., REACH) ir lauko oro (oro kokybės direktyva).

Numatomi rezultatai: dviejų itin mažų formaldehido ir dviejų itin mažų benzenų analizatorių, taip pat dviejų novatoriškų kalibravimo prietaisų gamyba, demonstravimas ir optimizavimas. Šios priemonės bus patentuotos ir bus pateiktas prašymas EB sertifikavimui bei ES aplinkosaugos technologijų patikrinimo procesui. Vienos mobiliosios programos sukūrimas, skirtos tvarkyti, apdoroti ir perdirbti sukauptus duomenis „Android“ ir „iOS“ išmaniųjų telefonų operacinėse sistemose. Oro taršos sumažinimas 25–30 proc. lakiaisiais organiniais junginiais ir formaldehidu keturiose demonstracinėse vietose. Bus siekiama pagerinti ES teisės aktus ir patalpų oro kokybės standartizavimą. Taip pat bus sukurtas verslo planas, skirtas SMART IN'AIR komercializavimui.

Projekto aprašas