I-SharE LIFE - Inovatyvūs dalinimosi elektriniais automobiliais sprendimai, skirti kelionėms mažuose ir vidutiniuose miestuose

LIFE17 ENV/IT/000212

Transporto srauto augimas kenkia aplinkai ir visuomenės sveikatai. Europoje nuo 1990 iki 2010 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš transporto padidėjo daugiau kaip 20 %, dabar jos sudaro penktadalį viso ES išmetamo anglies dioksido ir svariai prisideda prie klimato pokyčių. Automobiliai įtakoja oro taršą, triukšmo lygį ir spūstis miestuose. Vienas iš galimų sprendimų yra paskatinti vairuotojus dalytis transporto priemonėmis. Pastaraisiais metais novatoriškų dalijimosi automobiliais modelių skaičius ir geografinė aprėptis sparčiai augo. Jų pasaulinė rinka (2015 m. buvo įvertinta 1 milijardu eurų) iki 2021 m. galėtų išaugti keturis kartus, tačiau paslaugos šiuo metu yra orientuotos į tankiai apgyvendintus miestus. Tuo tarpu projektas „I-SharE LIFE“ tirs verslo pavyzdžius, kaip paskleisti jų sėkmę mažesniuose miestuose.

Projektas „I-SharE LIFE“ prisidės prie ES oro kokybės teisės aktų įgyvendinimo. Projekto metu bus pademonstruoti novatoriški elektra varomi automobiliai, kuriais siekiama sumažinti oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus iš keleivinio transporto priemonių mažose ir vidutinio dydžio miestuose. „I-SharE LIFE“ ketina įrodyti dalijimosi elektriniais automobiliais modelio technologinį ir ekonominį pritaikomumą Italijos miestuose (Bergamas, Komo, Bolatė, Busto Arsicijus) ir Kroatijos mieste Osijeke, kuriuose gyvena nuo 35000 iki 120000 gyventojų. Projektas padidins vietos gyventojų supratimą apie dalijimosi elektromobiliais paslaugų teikiamas galimybes. Bus pradėta visuomenės informavimo kampanija, kuri apims skaitmeninę žiniasklaidą ir tiesioginius renginius su įmonėmis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir vyriausybinėmis organizacijomis regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Projektu bus siekiama sumažinti kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekį pagal Europos švaraus oro programą bei aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje direktyvą. Sumažindamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, jis padės įgyvendinti Švarios energijos direktyvą ir 2020 m. Klimato ir energetikos paketą.

Laukiami rezultatai: sumažinti kenksmingus NOX išmetimus maždaug 800 kg per metus, CO - 900 kg per metus ir KD10 - 84 kg per metus; Sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, kurie siekia iki 270 tonų CO2 per metus; Įrodyti elektrinių transporto priemonių ir dalijimosi automobiliais paslaugų ekonominį įgyvendinamumą penkiuose mažuose ir vidutinio dydžio miestuose Italijoje ir Kroatijoje; Parodyti, kaip projekto rezultatus galima pakartoti dar 34 vietose Italijoje ir Kroatijoje; Gerinti visuomenės informuotumą apie dalijimosi automobiliais paslaugas tinklalapyje, informaciniuose biuleteniuose, lankstinukuose ir socialinės žiniasklaidos kanaluose. Organizuoti tiesioginius renginius ir techninius seminarus, kad padidinti potencialių keleivių skaičių.

Projekto aprašas