LIFE-ALFIO - nauja dažų formulė „Alina Life“

LIFE17 ENV/LV/000318

Dažų sudėtyje dažnai aptinkama lakiųjų organinių junginių (toliau - LOJ) ir biocidų, kurie sukelia aplinkosaugos problemas, turinčias žalingą poveikį aplinkai, biologinei įvairovei ir žmonių sveikatai. Oro kokybę galima pagerinti kontroliuojant LOJ, biocidų ir kitų medžiagų išmetimo šaltinius. Biocidinių produktų reglamente (Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) reikalaujama, kad gamintojai pakeistų toksiškus biocidus alternatyviomis medžiagomis ir sugriežtinamos toksiškų cheminių medžiagų naudojimo ir ženklinimo taisykles.

Projekto „LIFE-ALFIO“ metu bus išbandyti netoksiški biocidų pakaitalai dažuose ir dangose. Bus sukurta 16 biocidų neturinčių dažų ir paviršių dengimo formulių, naudojant ALINA sukurtą organinę medžiagą. Šios ekologinio ženklo reikalavimus atitinkančios formulės sumažins LOJ kiekį gamybos procese nuo 50 gramų litre iki 10 gramų litre pagal ES tikslus.

Projekte bus sukurta bandomoji linijinių produktų gamybos linija, kuri galės būti padidinta iki pilno pramonės pajėgumo (120 tonų per metus). Taip pat bus sukurta internetinė platforma dažų ir dengimo pramonei, kad galėtų dalytis informacija apie formulę, dažų ir dangų komponentų skaidrumą ir atsekamumą produktų vertės grandinėse ir kitą svarbią informaciją, kuri padės pakeisti toksiškas chemines medžiagas.

ES švaraus oro programa (angl. EU Clean Air Programme) ir nacionalinė išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo direktyva (angl. National Emission Ceiling Directive) siekia iki 2030 m. sumažinti LOJ kiekį 40 proc. dažų ir dangų pramonėje. „LIFE-ALFIO“ prisideda prie Europos iniciatyvų, skirtų tvariam pavojingų cheminių medžiagų pakeitimui.

Laukiami rezultatai: bus sukurta šešiolika naujų dažų ir dengimo formulių, sukurta prototipinė gamybos linija, kurios pajėgumas - 120 tonų per metus, kurios dėka bus pakeista 3,5 tonų biocidų bei lakiųjų organinių junginių kiekis sumažės 16,6 tonų.

Projekto aprašas