LIWE LIFE - Inovatyvi Lidšiopingo nuotekų valykla su tretiniu apdorojimu

LIFE17 ENV/SE/000384

Švedijos Lidšiopingo (Lidköping) savivaldybė naudoja vandenį iš Lidano ir Vanerno ežerų, kuriuose yra 38 žuvų rūšių natūralios buveinės. Keletai iš šių rūšių kilo išnykimo grėsmė dėl žmogaus veiklos sukeltos taršos. Vietos vandens valdyba nustatė, kad Lidšiopingo nuotekų valymo įrenginiai ir greta įsikūrusi pramonė yra pagrindiniai taršos šaltiniai. Taip pat buvo nustatyta, kad į Vanerno ežerą buvo išleistos mikroplastiko dalelės. Lidšiopingo nuotekų valymo įrenginyje trūksta efektyvių apdorojimo procesų tam tikroms nuotekose aptinkamoms medžiagoms.

LIWE LIFE projekto tikslas - pademonstruoti pažangias nuotekų valymo technologijas, kurios pagerina vandens kokybę, tuo pačiu didindamos tiek išteklių, tiek energijos vartojimo efektyvumą. Lidšiopingo savivaldybė sukūrė žiedinę nuotekų sistemą, kuri iš nuotekų pašalins tokius teršalus ir patogenus kaip vaistai, hormonai ir mikroplastikai, kuriuos kitos nuotekų valyklos sunkiai išfiltruoja iš tiekiamo vandens. Naujasis nuotekų valymo įrenginys „ängen“ kasmet sugeneruos daugiau kaip 700 MWh energijos anaerobiniu būdu ir parduos šią galią tinklui. Projektas LIWE LIFE rems Europos inovacijas, Europos inovacijų partnerystę vandens srityje ir prisidės prie tvaresnių išteklių ir energijos naudojimo, kaip nustatyta ES veiksmų plane dėl žiedinės ekonomikos.

Tikėtini rezultatai: pagerinti 4 mln. m3/metus nuotekų kokybę Švedijos Lidšiopingo savivaldybėje; sumažinti farmacinių, hormoninių ir antibiotinių teršalų koncentraciją vietinėse nuotekose 80-99,5%; sumažinti mikroplastikų ir patvariųjų organinių teršalų koncentraciją 99,5%; perdirbti 27% fosforo teršalų vietinėse nuotekose; iki 12 tonų per metus perdirbto fosforo paversti aukštos kokybės trąšomis; sumažinti cheminių medžiagų kiekį, reikalingą fosforo iš nuotekų išgavimui, pereinant prie biologinio proceso; taupyti energiją, išgaunant azotą iš nuotekų naudojant procesą, kuris yra 27% efektyvesnis už tą, kuris buvo naudojamas ankstesnėje nuotekų valymo įmonėje Lidšiopinge.

Projekto aprašas