LIFE Tree Check - žalioji infrastruktūra, sumažinanti miesto šilumos poveikį

LIFE17 GIC/CZ/000107

Vidurio ir Rytų Europos miestų tyrinėtojai nustatė, kad miestuose oro temperatūra yra aukštesnė, o tai yra svarbus visuotinio atšilimo klausimas. Svarbus tuo, kad daro neigiamą poveikį gerovei, žaliosioms erdvėms ir verslui. Miesto žaliosios infrastruktūros sukūrimas yra efektyviausias būdas, nes jis sumažina paviršiaus šilumos sugertį ir padidina saulės energijos atspindį bei vandens sulaikymą. Tai taip pat prisideda prie geresnės aplinkos piliečiams, padidina biologinę įvairovę miesto teritorijose. Tačiau žalioji infrastruktūra nėra plačiai nagrinėjama miestų strategijose ir prioritetuose.

Projektas skirtas Čekijos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos teritorijoms, kurioms taikomi riboti integruoti klimato pokyčių veiksmų planai, kurių silpnos įgyvendinimo struktūros ir žemas visuomenės dalyvavimo lygis priimant sprendimus vietos lygmeniu. Be to, šios šalys paprastai turi mažiau lėšų, kad paspartintų procesą pagal Europos strategijas, skirtas geresniam klimato valdymui pasiekti. Vidurio Europos šalys turi panašias bioklimatines sąlygas, joms reikalingas panašus prisitaikymas prie klimato kaitos prioritetų ir jų teisinės bazės yra panašios.

Pagrindinis projekto „LIFE TreeCheck“ tikslas yra sumažinti neigiamą klimato poveikį Europos miestuose, padarant žaliosios infrastruktūros planavimo ir sprendimų priėmimo procesus efektyvesniais. Projekto metu bus kuriamos ir taikomos klimato valdymo priemonės, didinant vietos valdžios institucijų gebėjimus, gerinant suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir ugdant visuomenės sąmoningumą. Konkretūs projekto „LIFE TreeCheck" tikslai yra šie: padidinti miestų valdžios institucijų, miesto planuotojų ir miesto žaliosios infrastruktūros valdytojų gebėjimus bei supratimą apie teigiamą žaliosios infrastruktūros poveikį; didinti piliečių informuotumą ir aktyvų dalyvavimą jų miesto žaliosios infrastruktūros srityje.

Laukiami rezultatai: didesnis Europos prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos laikymasis ir įgyvendinimas, suprojektuojant ir įgyvendinant konkrečius valdymo veiksmus aštuoniuose tiksliniuose miestuose, kuriuose gyvena daugiau nei 100 000 piliečių (regioninės sostinės) - Prahoje, Brno, Ostravoje (Čekija), Košicėje (Slovakija), Prešove (Slovakija) ir Valbžyche (Lenkija); Pilzene (Čekijos Respublika) ir Budapešte (Vengrija). Vėliau rezultatai bus platinami dar 100 miestų, kuriuose gyvena daugiau nei 40 000 gyventojų.

Projekto metu bus sukurti nauji lengvai atkartojami įrankiai sprendimų priėmėjams ir specialistams, siekiant sustiprinti žaliosios miesto infrastruktūros įgyvendinimą, planavimą ir valdymą, taip pat priemonės, stiprinančios piliečių įsitraukimą. Aktyvesnis piliečių dalyvavimas ir pasikeitęs elgesys su žaliąja miesto infrastruktūra, siekiant užkirsti kelią neigiamam poveikiui jų sveikatai, gyvenimo kokybei ir aplinkai. Planuojama, kad bus pasiekta daugiau kaip 250 savivaldybių žaliosios infrastruktūros valdytojų ir 150 vietinių politikų bandomuosiuose miestuose (matuojama klausimynais ir struktūriniais interviu prieš ir po projekto įgyvendinimo). Keli bandomieji veiksmai, skirti prisitaikyti prie klimato pokyčių, vykdomi bandomuosiuose miestuose, atsižvelgiant į specifinius ir vietinę aplinką. Kiekvienam bandomajam miestui bus parengtas prisitaikymo priemonių katalogas, kuriame bus pateikta 15–20 unikalių priemonių bei išsami išlaidų ir naudos analizė, galimybių įvertinimas ir galimi demonstraciniai veiksmai.

Planuojama, kad daugiau nei 100 dalyvaujančių miestų bus supažindinti su „TreeCheck Pro“ programine įranga. Daugiau nei 18 000 projekto tinklalapio lankytojų nuolat gaus atnaujintą informaciją apie projektą socialinėje žiniasklaidoje. Daugiau nei milijonas žmonių bus pasiekta vykdant aktyvią komunikaciją, kad šie būtų įtraukti į sprendimų priėmimą mieste, įskaitant žiniasklaidos veiksmus, visuomenės informavimo kampanijas, „TreeCheck“ programą ir daugybę kitų bendruomenės veiksmų, parengtų įgyvendinant LIFE TreeCheck projektą.

Projekto aprašas