Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke (LIFEAukstumala)

LIFE12 NAT/LT/000965

Projekto vykdytojas - Labdaros ir paramos fondas „Lietuvos gamtos fondas“.

Projekto partneriai: Nemuno deltos regioninio parko direkcija, Šilutės miškų urėdija, Gamtos tyrimų centras, AmphiConsult, Danija, UAB Klasmann-Deilmann Šilutė.

Projekto rezultatai: Šio projekto dėka pagerinta dr. C.A. Weber pirmosios pasaulyje mokslinėje monografijoje aprašytos Aukštumalos aukštapelkės hidrologinė būklė. Įrengta daugiau nei 1000 skirtingos konstrukcijos plastikinių, durpinių ir mišrių užtūrų sulaikančių vandenį aukštapelkėje. Taip pat iškirsta ir pašalinta daugiau nei 100 ha sumedėjusios aukštapelkėms nebūdingos augalijos bei medžių atžalų, kurios garindamos vandenį labai prisidėjo prie vertingų pelkinių buveinių degradavimo. Teigiamas įgyvendintų gamtotvarkos darbų poveikis pastebimas net ir praėjus sąlyginai trumpam dvejų metų laikotarpiui. Naujai įrengtas pažintinis takas ir pastatyta apžvalgos platforma lankytojams suteikia galimybę pasigrožėti didžiausiu Aukštumalos turtu – distrofiniais ežerėliais.

 

LIFE17 NAT/LT/000545
Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje

Plačiau
LIFE17 ENV/LT/000310
Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams - vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę - biomasė į atsinaujinančią energiją (NutriBiomass4LIFE)

Projekto vykdytojas: UAB "Pageldynių plantacija" Projekto partneriai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos miško savininkų asociacija, UAB „Pramonės energija“, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, UAB „Vilniaus vandenys“. Pagrindiniai projekto tikslai: sukurti ir įdiegti parodomąjį didelių miestų pilno ciklo žiedinės ekonomikos modelį, skirtą miestuose susidarančių atliekų, kurios turi daug vertingų maistinių medžiagų – municipalinio vandenvalos nuotėkų dumblo ir biomasės pelenų – pilnam panaudojimui biomasės auginimui ir tolimesnei šios biomasės konversijai į atsinaujinančių išteklių energiją miestams. Parodomasis žiedinės ekonomikos modelis bus diegiamas didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus – pagrindu, kuriame susidaro apie 20-25 proc. viso šalies nuotėkų dumblo.

Plačiau
LIFE16 IPE/LT/000016
NATURA 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje (LIFE-IP PAF-NATURALIT)

2018-01-01 d. pradėtas įgyvendinti LIFE programos Integruotasis projektas „Lietuvos „Natura 2000“ teritorijų tinklo apsaugos ir tvarkymo optimizavimas“. Šis projektas yra skirtas nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų bei Natura 2000 tinklo valdymo sektoriuje.

Plačiau