Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose

LITGRID kelia inkilą
LIFE13 BIO/LT/001303

Projekto vykdytojas - Asociacija „Lietuvos ornitologų draugija“.

Projekto partneris - AB „LITGRID“.

Pagrindiniai projekto tikslai: pagerinti migruojančių, žiemojančių ir kai kurių perinčių paukščių rūšių išsaugojimo sąlygas, sumažinant aukštos įtampos elektros energijos tiekimo linijų keliamą neigiamą poveikį jų populiacijoms, palaikyti pelėsakalių ir kitų sakalų rūšių perinčias populiacijas, įgyvendinant specialias, pagalbines apsaugos priemones.