Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą

LIFE13 ENV/LT/000189

Projekto vykdytojas - VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“.

Projekto partneriai: SO "Baltijas Vides forums", Latvijos universitetas, Cesis savivaldybė Latvijoje, Balti Keskkonnafoorum MTU, Estijos gamtos mokslų universitetas, Laane-Saare savivaldybė Estijoje, Kurese ūkis Estijoje, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, Dubysos regioninio parko direkcija, Šilutės rajono savivaldybės administracija, UAB „Hnit-Baltic“, Aplinkosaugos sprendimų institutas Latvijoje.

Pagrindiniai projekto tikslai: patikrinti žemės naudojimo ir gamtos išsaugojimo politikos sąveikos galimybes ir trūkumus. Taip pat surinkti geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su darniu pievų valdymu ir pateikti pasiūlymus taikomos politikos ir teisinės sistemos gerinimui, atlikti pievų ekosisteminių paslaugų įvertinimą, patikrinti žemės naudojimo ir gamtos išsaugojimo politikos sąveikos galimybes ir trūkumus, pasiūlyti integruotus planavimo sprendimus ekosistemų išsaugojimui, atsižvelgiant į ekonomiškai perspektyvius pievų tvarkymo scenarijus, paskatinti ekonomiškai gyvybingų pievų valdymo modelių įgyvendinimą skirtingų gamtinių ir socioekonominių sąlygų teritorijose, skatinti planuotojų ir vietos partnerių sąmoningumą ir gebėjimus dėl ekonomiškai pagrįsto požiūrio į pievų ekosistemų valdymą ir jų teikiamas paslaugas.

 

LIFE17 NAT/LT/000545
Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje

Plačiau
LIFE17 ENV/LT/000310
Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams - vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę - biomasė į atsinaujinančią energiją (NutriBiomass4LIFE)

Projekto vykdytojas: UAB "Pageldynių plantacija" Projekto partneriai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos miško savininkų asociacija, UAB „Pramonės energija“, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, UAB „Vilniaus vandenys“. Pagrindiniai projekto tikslai: sukurti ir įdiegti parodomąjį didelių miestų pilno ciklo žiedinės ekonomikos modelį, skirtą miestuose susidarančių atliekų, kurios turi daug vertingų maistinių medžiagų – municipalinio vandenvalos nuotėkų dumblo ir biomasės pelenų – pilnam panaudojimui biomasės auginimui ir tolimesnei šios biomasės konversijai į atsinaujinančių išteklių energiją miestams. Parodomasis žiedinės ekonomikos modelis bus diegiamas didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus – pagrindu, kuriame susidaro apie 20-25 proc. viso šalies nuotėkų dumblo.

Plačiau
LIFE16 IPE/LT/000016
NATURA 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje (LIFE-IP PAF-NATURALIT)

2018-01-01 d. pradėtas įgyvendinti LIFE programos Integruotasis projektas „Lietuvos „Natura 2000“ teritorijų tinklo apsaugos ir tvarkymo optimizavimas“. Šis projektas yra skirtas nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų bei Natura 2000 tinklo valdymo sektoriuje.

Plačiau