Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą

LIFE13 ENV/LT/000189

Projekto vykdytojas - VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“.

Projekto partneriai: SO "Baltijas Vides forums", Latvijos universitetas, Cesis savivaldybė Latvijoje, Balti Keskkonnafoorum MTU, Estijos gamtos mokslų universitetas, Laane-Saare savivaldybė Estijoje, Kurese ūkis Estijoje, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, Dubysos regioninio parko direkcija, Šilutės rajono savivaldybės administracija, UAB „Hnit-Baltic“, Aplinkosaugos sprendimų institutas Latvijoje.

Pagrindiniai projekto tikslai: patikrinti žemės naudojimo ir gamtos išsaugojimo politikos sąveikos galimybes ir trūkumus. Taip pat surinkti geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su darniu pievų valdymu ir pateikti pasiūlymus taikomos politikos ir teisinės sistemos gerinimui, atlikti pievų ekosisteminių paslaugų įvertinimą, patikrinti žemės naudojimo ir gamtos išsaugojimo politikos sąveikos galimybes ir trūkumus, pasiūlyti integruotus planavimo sprendimus ekosistemų išsaugojimui, atsižvelgiant į ekonomiškai perspektyvius pievų tvarkymo scenarijus, paskatinti ekonomiškai gyvybingų pievų valdymo modelių įgyvendinimą skirtingų gamtinių ir socioekonominių sąlygų teritorijose, skatinti planuotojų ir vietos partnerių sąmoningumą ir gebėjimus dėl ekonomiškai pagrįsto požiūrio į pievų ekosistemų valdymą ir jų teikiamas paslaugas.