Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse (WETLIFE2)

Hidrologinio rėžimo atkūrimas Amalvo ir Kamanų aukštapelkėse
LIFE13 NAT/LT/000084

Projekto vykdytojas - VšĮ „Gamtos paveldo fondas“.

Projekto partneriai: Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žuvinto biosferos rezervato direkcija, Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės miškų urėdija.

Pagrindiniai projekto tikslai: atkurti natūralias hidrologines sąlygas, būtinas nacionaliniu bei tarptautiniu mastu saugomų Amalvos ir Kamanų pelkių gyvybingumui užtikrinti, atkreipti visuomenės dėmesį į sukauptas mokslo žinias apie įvairiapusę pelkių svarbą.