LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje (LIFE LT)

LIFE14 CAP/LT/000008

Projekto vykdytojas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Projekto partneris - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Pagrindiniai projekto tikslai: ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames bei geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami.