Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje (LIFEMagniDucatusAcrola)

Nuotrauka Ž. Morkvėno
LIFE15 NAT/LT/001024

Projekto vykdytojas - VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“.

Projekto partneriai: Valstybinis mokslo ir gamybos susivienijimas "Nacionalinės mokslų akademijos Baltarusijos biologiniai ištekliai mokslo ir praktikos centras" (Baltarusija), Kretingos miškų urėdija, Žuvinto Biosferos rezervato direkcija.

Pagrindiniai projekto tikslai: atkurti nualintas meldinės nendrinukės buveines Lietuvoje bei Baltarusijoje. Projekto metu planuojama perkelti Meldines nendrinukes iš stabilios ir gausios metapopuliacijos Baltarusijoje į Lietuvos teritorijas, kuriose populiacijos dydis yra kritinis arba ties išnykimo riba ir pati populiacija jau nepajėgi atsikurti.

 

LIFE17 NAT/LT/000545
Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje

Plačiau
LIFE17 ENV/LT/000310
Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams - vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę - biomasė į atsinaujinančią energiją (NutriBiomass4LIFE)

Projekto vykdytojas: UAB "Pageldynių plantacija" Projekto partneriai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos miško savininkų asociacija, UAB „Pramonės energija“, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, UAB „Vilniaus vandenys“. Pagrindiniai projekto tikslai: sukurti ir įdiegti parodomąjį didelių miestų pilno ciklo žiedinės ekonomikos modelį, skirtą miestuose susidarančių atliekų, kurios turi daug vertingų maistinių medžiagų – municipalinio vandenvalos nuotėkų dumblo ir biomasės pelenų – pilnam panaudojimui biomasės auginimui ir tolimesnei šios biomasės konversijai į atsinaujinančių išteklių energiją miestams. Parodomasis žiedinės ekonomikos modelis bus diegiamas didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus – pagrindu, kuriame susidaro apie 20-25 proc. viso šalies nuotėkų dumblo.

Plačiau
LIFE16 IPE/LT/000016
NATURA 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje (LIFE-IP PAF-NATURALIT)

2018-01-01 d. pradėtas įgyvendinti LIFE programos Integruotasis projektas „Lietuvos „Natura 2000“ teritorijų tinklo apsaugos ir tvarkymo optimizavimas“. Šis projektas yra skirtas nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų bei Natura 2000 tinklo valdymo sektoriuje.

Plačiau