Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje (LIFEMagniDucatusAcrola)

Nuotrauka Ž. Morkvėno
LIFE15 NAT/LT/001024

Projekto vykdytojas - VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“.

Projekto partneriai: Valstybinis mokslo ir gamybos susivienijimas "Nacionalinės mokslų akademijos Baltarusijos biologiniai ištekliai mokslo ir praktikos centras" (Baltarusija), Kretingos miškų urėdija, Žuvinto Biosferos rezervato direkcija.

Pagrindiniai projekto tikslai: atkurti nualintas meldinės nendrinukės buveines Lietuvoje bei Baltarusijoje. Projekto metu planuojama perkelti Meldines nendrinukes iš stabilios ir gausios metapopuliacijos Baltarusijoje į Lietuvos teritorijas, kuriose populiacijos dydis yra kritinis arba ties išnykimo riba ir pati populiacija jau nepajėgi atsikurti.