NATURA 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje (LIFE-IP PAF-NATURALIT)

LIFE16 IPE/LT/000016

Projekto tikslai:

 1. Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas „Natura 2000“ tinklo teritorijoms nacionalinių ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.
 2. Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.
 3. Gamtos apsaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo, užtikrinimas.
 4. Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas stiprinimas.

Projekto vykdytojas - LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Projekto partneriai:

 • LR aplinkos ministerija
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
 • LR žemės ūkio ministerija
 • Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
 • Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
 • Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
 • VšĮ Baltijos aplinkos forumas
 • Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutas
 • VĮ Valstybinių miškų urėdija