Ekologinis tinklas nuo gamtinę brandą pasiekusių medžių priklausomų rūšių apsaugai (LIFE OSMODERMA)

Osmoderma eremita
LIFE16 NAT/LT/000701

Projekto vykdytojas - Lietuvos gamtos fondas.

Projekto partneriai: Lietuvos zoologijos sodas (Lietuva), Kauno miesto savivaldybė (Lietuva), Daugpilio universiteto gamtos studijų ir aplinkosaugos švietimo centras (Latvija).

Pagrindiniai projekto tikslai: parengti tarpvalstybinį Lietuvos ir Latvijos ekologinio tinklo planą ir identifikuoti vabzdžių bei kitų saprofitinių besturių funkcinį ekologinį tinklą nuo Kauno ąžuolyno iki Neries upės šlaito Verkiuose; parengti reikiamus dokumentus, reikalingus praktiniams saugomiems veiksmams įgyvendinti ekologinio tinklo srityje ir užtikrinti ilgalaikį atkurtų buveinių vietų išsaugojimą; parengti metodiką vabalų populiacijos atkūrimui; patobulinti monitoringo metodus bei jam reikalingą įrangą; informuoti visuomenę apie brandžių medžių svarbą biologinės įvairovės išsaugojimui, socialines bei ekonomines pasekmes, ekosistemų funkcijas.

Projekto aprašymas

 

 

LIFE17 NAT/LT/000545
Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje

Plačiau
LIFE17 ENV/LT/000310
Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams - vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę - biomasė į atsinaujinančią energiją (NutriBiomass4LIFE)

Projekto vykdytojas: UAB "Pageldynių plantacija" Projekto partneriai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos miško savininkų asociacija, UAB „Pramonės energija“, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, UAB „Vilniaus vandenys“. Pagrindiniai projekto tikslai: sukurti ir įdiegti parodomąjį didelių miestų pilno ciklo žiedinės ekonomikos modelį, skirtą miestuose susidarančių atliekų, kurios turi daug vertingų maistinių medžiagų – municipalinio vandenvalos nuotėkų dumblo ir biomasės pelenų – pilnam panaudojimui biomasės auginimui ir tolimesnei šios biomasės konversijai į atsinaujinančių išteklių energiją miestams. Parodomasis žiedinės ekonomikos modelis bus diegiamas didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus – pagrindu, kuriame susidaro apie 20-25 proc. viso šalies nuotėkų dumblo.

Plačiau
LIFE16 IPE/LT/000016
NATURA 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje (LIFE-IP PAF-NATURALIT)

2018-01-01 d. pradėtas įgyvendinti LIFE programos Integruotasis projektas „Lietuvos „Natura 2000“ teritorijų tinklo apsaugos ir tvarkymo optimizavimas“. Šis projektas yra skirtas nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų bei Natura 2000 tinklo valdymo sektoriuje.

Plačiau