Ekologinis tinklas nuo gamtinę brandą pasiekusių medžių priklausomų rūšių apsaugai (LIFE OSMODERMA)

Osmoderma eremita
LIFE16 NAT/LT/000701

Projekto vykdytojas - Lietuvos gamtos fondas.

Projekto partneriai: Lietuvos zoologijos sodas (Lietuva), Kauno miesto savivaldybė (Lietuva), Daugpilio universiteto gamtos studijų ir aplinkosaugos švietimo centras (Latvija).

Pagrindiniai projekto tikslai: parengti tarpvalstybinį Lietuvos ir Latvijos ekologinio tinklo planą ir identifikuoti vabzdžių bei kitų saprofitinių besturių funkcinį ekologinį tinklą nuo Kauno ąžuolyno iki Neries upės šlaito Verkiuose; parengti reikiamus dokumentus, reikalingus praktiniams saugomiems veiksmams įgyvendinti ekologinio tinklo srityje ir užtikrinti ilgalaikį atkurtų buveinių vietų išsaugojimą; parengti metodiką vabalų populiacijos atkūrimui; patobulinti monitoringo metodus bei jam reikalingą įrangą; informuoti visuomenę apie brandžių medžių svarbą biologinės įvairovės išsaugojimui, socialines bei ekonomines pasekmes, ekosistemų funkcijas.

Projekto aprašymas