NAUJIENOS

2017 m. rugsėjo 1 d.
Nauja pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms, dirbančioms su žiedine ekonomika

Europos Komisija kviečia oragnizacijas, susijusias su ES mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir norinčias dalyvauti mokymuose išteklių efektyvumo, eko-inovacijų ir žiedinės ekonomikos srityse. Projektas atviras trijų tipų organizacijoms: • Žiedinės ekonomikos srityje dirbančioms kompanijoms, tiekiančioms tvarius produktus ir/ar paslaugas ir norinčioms plėstis; • Organizacijoms, remiančioms mažas ir vidutines įmones ir norinčioms gauti su žiedine ekonomika susijusius mokymus; • Regioninėms valdžios institucijoms, kurios norėtų gauti patarimų, kaip galėtų skatinti mažas ir vidutines įmones perimti žiedinės ekonomikos principus; Daugiau informacijos galite rasti: http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/support-organisations_en.htm Paraiškos formą galite rasti: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_supportorg_application_ENVPILOTPROJECT

Plačiau
2017 m. rugpjūčio 25 d.
Informacinis video įrašas apie LIFE programą „Kas yra LIFE?“

Tiek pirmą kartą apie LIFE programą išgirdusius, tiek jau LIFE projektą įgyvendinusius žmones kviečiame pasižiūrėti informacinį įrašą „Kas yra LIFE?“ (https://www.youtube.com/watch?v=cic9nkfNM6Q), supažindinantį su aplinkos ir klimato politikos programa LIFE, jos sritimis, reglamentavimu, finansuojamų projektų tipais. Pristatomi ir skirtumai tarp dažnai painiojamų LIFE ir LAAIF programų. LIFE projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ vadovė Aušra Šmitienė įraše taip pat pristato šio projekto teikiamą pagalbą galimiems LIFE pareiškėjams. Primename, kad LIFE pareiškėjais gali būti visi Europos Sąjungoje registruoti juridiniai asmenys, tarp jų technologijų centrai, pramonės ir verslo įmonės (nepriklausomai nuo dydžio), nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės bei valstybės įstaigos ir kt. Kviečiame dalyvauti!

Plačiau
2017 m. rugpjūčio 22 d.
Skelbiame EASME išaiškinimą dėl mokslo darbuotojų darbo užmokesčio pagal Lietuvos įstatymus

2017-08-07 d. gavome EASME (Mažų ir vidutinių įmonių vykdomosios agentūros) atsakymą į mūsų užklausimą dėl mokslo darbuotojų darbo užmokesčio tinkamumo finansuoti pagal LIFE programą, kai, vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymo 721 straipsniu, darbuotojams, vykdantiems tarptautinius projektus, yra nustatomi iki 3 kartų didesni pareiginės algos koeficientai.

Plačiau
2017 m. rugpjūčio 17 d.
Dėl Lietuvos bendrojo finansavimo skyrimo

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Preliminarus sąrašas jau patvirtintas!

Plačiau
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Rugpjūčio 9-10 d. vyko seminaras „LIFE paraiškos rengimas praktiškai“

Rugpjūčio 9-10 d. vyko projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ suorganizuotas seminaras „LIFE paraiškos rengimas praktiškai“.

Plačiau
2017 m. rugpjūčio 8 d.
Trečiasis internetinis seminaras LIFE paraiškos administracinė dalis (A forma) ir techninė dalis (B forma)

Rugpjūčio 8 d. vyko dviejų valandų internetinis seminaras skirtas LIFE programos 2017 m. kvietimo pareiškėjams.

Plačiau