NAUJIENOS

2018 m. lapkričio 29 d.
Dėmesio stokoja nykstantys bestuburiai

Rugsėjo 18-19 d. Europos Komisija kartu su Ecoco LIFE projektu organizavo susitikimą Škotijoje, į kurį sukvietė LIFE projektus, kurie rūpinasi bestuburių rūšių apsauga. Susitikimo tikslas buvo nustatyti, kodėl ši rūšis nėra dažnai finansuojama pagal LIFE programą ir kaip būtų galima pakeisti esamą situaciją.

Plačiau
2018 m. lapkričio 19 d.
Kuo LIFE projektai svarbūs Lietuvos gamtai

Lietuvoje gamtos ir biologinės įvairovės LIFE projektai išlieka populiariausi. Per 26-erius LIFE programos metus gamtiniais projektais Lietuvoje buvo sprendžiamos pačios įvairiausios problemos, tarp jų: saugotos ir atkurtos pelkės, pievų ekosistemos, jūrinės ir pajūrio buveinės, saugoti baliniai vėžliai, baltieji gandrai, mažieji ereliai rėksniai, meldinė nendrinukė, žuvėdros, reti ropliai ir varliagyviai, nuo gamtinę brandą pasiekusių medžių priklausomos rūšys.

Plačiau
2018 m. lapkričio 5 d.
Kviečiame kreiptis dėl Lietuvos bendrojo finansavimo LIFE Aplinkos paprogramės projektams

Primename, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kurių koncepcijos buvo įvertintos palankiai ir kurie buvo pakviesti teikti pilnas paraiškas, jau gali kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Plačiau
2018 m. spalio 23 d.
LIFE finansinių ir administracinių gairių pakeitimai

Apžvelgiame svarbiausius pakeitimus ir paaiškinimus, kurie buvo paskelbti 2018 m. birželio 20 d.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 25 d.
Trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas

2018 m. rugsėjo 19 – 21 d. Klaipėdoje vyko trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas. Jame dalyvavo LIFE nacionaliniai kontaktiniai asmenys, gebėjimų stiprinimo projektų atstovai ir projektų vykdytojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Danijos.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau