NAUJIENOS

Atnaujintas LIFE Bendrojo finansavimo skyrimo tvarkos aprašas!

2018 m. birželio 4 d.

Primename, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. 

Naujos redakcijos Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas 2018 m. gegužės 30 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-424.

Svarbiausias pakeitimas – atnaujinta LIFE bendrojo finansavimo paraiškos forma. Ji parengta remiantis LIFE paraiškos, teikiamos Europos Komisijai dėl ES lėšų, forma: punktai išdėlioti tuo pačiu eiliškumu, pateiktos nuorodos į atitinkamus EK paraiškos punktus. Tai palengvins pareiškėjams informacijos perkėlimą iš Europos Komisijai rengiamos paraiškos (ar koncepcijos) į bendrojo finansavimo paraišką. Kartu su paraiška nebereikia teikti prašymo, pakanka pateikti pačią bendrojo finansavimo paraišką.

Naujoje aprašo redakcijoje buvo patikslinti bendrojo finansavimo gavėjai - Bendrojo finansavimo lėšomis gali būti finansuojamos tik LIFE projektų veiklos, kurias įgyvendina Lietuvos Respublikoje registruoti LIFE projektų paramos gavėjai. Lieka galioti nuostata, kad iš Lietuvos biudžeto gali būti finansuojamos tik tos išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES lėšų pagal LIFE programos gaires pareiškėjams (angl. „eligible costs“).

Siekiant įvertinti bendrojo finansavimo paraiškas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus kriterijus, projekto esmę aprašantys 4. ir 5. punktai yra smulkiau aprašyti, prašant pateikti informaciją ir apie rezultatų tvarumą, inovatyvumą ir kt. Tačiau ši informacija turi būti pateikiama ir Europos Komisijai teikiamoje projekto koncepcijoje. Vienintelė papildomai prašoma informacija – projekto suderinamumas su nacionaliniais strateginiais dokumentais.

Tarptautinių projektų rengėjams primename, kad bendrojo finansavimo paraiškoje turi būti pateiktos dvi biudžeto lentelės: bendras projekto biudžetas ir Lietuvos Respublikoje registruotų paramos gavėjų biudžetas. Prie bendrojo finansavimo paraiškos prašoma pridėti pagrindinio paramos gavėjo pritarimą projektui, jei pagrindinis LIFE projekto vykdytojas bus iš kitos ES šalies.

Pakeistas bendrojo finansavimo paraiškų teikimo Aplinkos ministerijai laikas:

1) Aplinkos paprogramės projektams bendrojo finansavimo paraiškas reikės teikti tik tada, kai Europos Komisija įvertins projektų koncepcijas ir atrinktų koncepcijų pareiškėjus pakvies teikti pilnas paraiškas. EK planuoja pareiškėjus informuoti apie koncepcijų atrinkimą 2018 m. spalio mėn. Tada per 15 darbo dienų reikės pateikti bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai.

2) Klimato paprogramės projektams (ir visiems integruotiesiems projektams) bendrojo finansavimo paraiškas reikia pateikti Aplinkos ministerijai iki 2018 m. liepos 16 d. Visas kvietimo tekstas skelbiamas Aplinkos ministerijos kvietime teikti paraiškas.  

Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jei teikiamas integruotasis projektas - iki 40 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visais atvejais paramos gavėjai privalo prisidėti savo lėšomis.

LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis gamtos ir biologinės įvairovės projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%), tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams gali būti skiriamas 55% finansavimas tinkamoms išlaidoms.

2018 m. gegužės 31 d.
EUROPOS KOMISIJA SIŪLO DIDINTI LIFE FINANSAVIMĄ PO 2020 M.!

Europos Sąjungos žalioji savaitė (angl. EU Green Week) - didžiausias Europos aplinkosaugos renginys. Jos metu Karmenu Vella, Europos Komisijos narys, atsakingas už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę paskelbė 2016 ir 2017 m. LIFE apdovanojimų laimėtojus. Sveikindamas nugalėtojus, komisaras teigė, kad apdovanoti projektai rodo, kaip LIFE daro įtaką mūsų aplinką, gamtą, klimatą, miestus ir visų ES piliečių gyvenimus. Jie patvirtina LIFE programos naudą - remia vietos inovacijas, kurios naudingos visiems europiečiams.“

Plačiau
2018 m. gegužės 28 d.
Int. seminaras LIFE gamtiniams projektams - jau gegužės 30 d.!

Informuojame, kad projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė gegužės 30 d. organizuoja internetinį seminarą LIFE programos pareiškėjams. Internetinis seminaras skirtas LIFE programos 2018 m. kvietimo pareiškėjams bei LIFE projektų vykdytojams ir siekia supažindinti su LIFE Gamtos ir biologinės įvairovės projektų koncepcijomis. Planuojama, kad viena internetinio seminaro valanda (10:00 - 11:00) bus skirta apžvelgti visas koncepcijos aprašymo formas ir jų pildymą, o antra valanda (11:00 - 12:00) bus skirta šiuo metu įgyvendinamiems LIFE projektams. Kviečiame užduoti klausimus tiek seminaro metu, tiek iš anksto el.paštu info@lifeprojektai.lt. Seminaras vyks anglų kalba. Seminarą ves ekspertas iš Suomijos Mikko Tiira, su LIFE programa dirbantis nuo 1999 m., turintis patirties gamtos ir biologinės įvairovės bei Integruotuose LIFE projektuose. Internetinis seminaras bus transliuojamas tiesiogiai. Po internetinio seminaro, jo įrašą galėsite rasti mūsų svetainėje. Numatoma trukmė - 2 valandos. Seminaras NEMOKAMAS Registracija jau prasidėjo!

Plačiau
2018 m. gegužės 15 d.
Skelbiame LIFE gairių pareiškėjams vertimą lietuvių kalba!

Siekdami palengvinti LIFE programos reikalavimų supratimą, mūsų svetainėje www.lifeprojektai.lt skelbiame LIFE prioritetinės srities „Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas“ 2018 m. kvietimo gaires pareiškėjams lietuvių kalba. Atkreipiame dėmesį, kad oficialia versija išlieka gairės anglų kalba.

Plačiau