NAUJIENOS

Dėmesio stokoja nykstantys bestuburiai

2018 m. lapkričio 29 d.

Rugsėjo 18-19 d. Europos Komisija kartu su Ecoco LIFE projektu organizavo susitikimą Škotijoje, į kurį sukvietė LIFE projektus, kurie rūpinasi bestuburių rūšių apsauga. Susitikimo tikslas buvo nustatyti, kodėl ši rūšis nėra dažnai finansuojama pagal LIFE programą ir kaip būtų galima pakeisti esamą situaciją.

EcoCoLife projektas (EcoCo - ekologinė darna) administruojamas Škotijos gamtos paveldo organizacija kartu su partneriais: „Buglife“, „Butterfly Conservation“, RSPB, „Scottish Wildlife Trust“, „East Ayrshire Coalfield“ ir Škotijos aplinkos apsaugos agentūra.

Projekte daugiausia dėmesio skiriama buveinių atkūrimui, siekiant pagerinti ekologinę darną Vidurio Škotijos žaliojo tinklo zonoje. Naujoviškas projekto aspektas yra „ekologinės darnos“ modeliavimo ir kartografavimo panaudojimas kaip priemonė nustatyti darbų prioritetus, remiantis tokiais parametrais kaip buveinių vietovė, įvairovė, struktūra bei funkcinis ryšys, ekologinis funkcionalumas, rūšies retumas.

Susitikimo metu buvo išskirtos 2 pagrindinės priežastys, kodėl nykstantiems bestuburiams skiriama tiek mažai LIFE programos lėšų: 1) bestuburių specialistai dažnai priklauso mažoms organizacijoms arba yra pavieniai asmenys, dėl to yra per maži, kad gautų LIFE finansavimą; 2) vertinant buveinių kokybę, turėtų būti atliekama bestuburių stebėsena.

Susitikimo dalyviai pasiūlė tokias alternatyvas situacijai keisti: 

 • Daugiamečiai bestuburių projektai turėtų skatinti tikslinių rūšių ir buveinių ryšį. Be to, šie projektai turėtų būti skirti visuomenės suvokimo apie bestuburius gerinimui ir skleisti žinias apie bestuburių svarbą biologinei įvairovei pagal jų funkcinį vaidmenį (pvz., apdulkinimą).
 • Skatinti buveinių projektus, kurie teikia naudos bestuburiams bei surasti būdų, kaip į daugelį gamtos ir biologinės įvairovės LIFE projektų įtraukti bestuburių apsaugą.
 • Į LIFE projektų valdymo grupes įtraukti bestuburių specialistus, siekiant apginti jų interesus.
 • Skatinti mokslo projektus, orientuotus į piliečius, siekiant įtraukti daugiau suinteresuotųjų šalių
 • bestuburių išsaugojimui, skleidžiant žinias apie bestuburius ir jų buveines.
 • LIFE programa ir nacionaliniai kontaktiniai asmenys turėtų plačiau skleisti informaciją apie visas LIFE programos kryptis, kurios galėtų būti naudingos bestuburių išsaugojimui. Aktualiausi šios rūšies išsaugojimui Aplinkos valdymo ir informavimo (GIE) projektai, susiję su sąmoningumo ugdymo kampanijomis. Visuomenei skirtuose pranešimuose reiktų naudoti tokias frazes kaip: bestuburiai - paukščių maistas.
 • Reiktų naudoti patrauklius platesnei visuomenei viešinimo variantus: bestuburių fotografijų paroda, programėlių sukūrimas (pvz., Pokemon-Go su bestuburiais).
 • Reiktų skirti papildomų balų LIFE projektams, kuriuose numatyta bestuburių išsaugojimo galimybė, ypač tai reiktų skatinti gamtos ir biologinės įvairovės projektuose.
 • Projektai turėtų gauti 75 proc. finansavimą, jei būtų įtraukti bestuburiai įrašyti į Buveinių direktyvos Priedą Nr.  II.
 • Siūloma, kad rūšims, įtrauktoms į Europos nykstančių rūšių sąrašą (https://www.iucnredlist.org/) turėtų būti skiriamas toks pat finansavimas kaip ir direktyvose nurodytoms prioritetinėms rūšims, nes tai skatintų daugiau paraiškų, susijusių su bestuburių išsaugojimu ir padėtų mažesnėms organizacijoms kreiptis dėl LIFE finansavimo.
 • Gerinti ūkininkų ir (arba) žemės savininkų vaidmenį LIFE projektuose, siekiant paskatinti jų dalyvavimą.
 • Pagerinti ir įgyvendinti After-LIFE planus.
 • Pasinaudojant bestuburių indeksais peržiūrėti kaimo plėtros programas, kad daugiau dėmesio būtų skiriama bestuburių grupėms.