NAUJIENOS

EASME siūlo pagalbą LIFE integruotųjų projektų rengėjams

2018 m. liepos 16 d.

Atsižvelgiant į integruotųjų projektų (IP) strateginę reikšmę, EASME yra pasirengusi pareiškėjus konsultuoti dėl konkrečių projektų idėjų ir suteikti maksimalią paramą visiems pareiškėjams, rengiantiems IP koncepcijas. Reiktų pažymėti, kad dėl sąžiningos konkurencijos ir labai didelio skaičiaus, tradicinių projektų pareiškėjams tokie patarimai dėl konkrečių projektų idėjų nėra teikiami.

EASME LIFE komanda visą vasarą (liepos-rugpjūčio mėn.) yra pasirengusi aptarti telefonu, per vaizdo konferenciją ar net asmeniškai Briuselyje projektų idėjas, atsakyti į jų klausimus ir paaiškinti vertinimo kriterijus. IP projektų koncepcijų pateikimo data - 2018-09-05 d. Registruotis į konsultaciją galima elektroniniu paštu: EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu. Tačiau atminkite, kad sėkmė priklauso nuo išsamaus pasiūlymo kokybės ir jų gausos!

Primename, integruotieji projektai – tai projektai skirti įgyvendinti dideliu teritoriniu mastu (regioniniu, keleto regionų, nacionaliniu ar tarptautiniu nacionaliniu mastu) aplinkos ar klimato kaitos strategijas ar veiksmų planus, kurių reikalaujama pagal konkrečius Europos Sąjungos aplinkos teisės aktus arba valstybių narių valdžios institucijų teisės aktus, visų pirma gamtos (įskaitant Natura 2000 tinklo valdymo), vandens, atliekų, oro ir klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo srityse, užtikrinant suinteresuotųjų šalių įtraukimą ir skatinant koordinavimą ir bent vieno susijusio Sąjungos, nacionalinių ir privačių lėšų šaltinio įtraukimą.

IP koncepcijų gairės pareiškėjams